28.10.2022

Cyberprzestrzeń i światy wirtualne

zapisy zakończone
15.12.2022

OSOBA

zapisy zakończone
24-25.03.2023

Szkoła Pedeutologiczna

zapisy zakończone
5-6.06.2023

Zielona edukacja w teorii i praktyce

zapisy zakończone
15.06.2023

Diagnoza dziecka – wyzwanie dla specjalistów i praktyków

zapisy zakończone
14-15.09.2023

Trajektorie rozwoju zdolności

21-22.09.2023

Wellbeing and Resilience in the Times of Crisis

02.10.2023

WOKRO

6-7.10.2023

Proces badawczy w naukach społecznych

9-10.11.2023

Pomoc Psychologiczna Dzieciom i Młodzieży

17.11.2023

Dostępność Uczelni

2-3.12.2023

CHALLENGES IN SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY