06.06.2020

Co dzieje się w głowie małego dziecka?

28.10.2022

Cyberprzestrzeń i światy wirtualne

zapisy zakończone
15.12.2022

OSOBA

zapisy zakończone
24-25.03.2023

Szkoła Pedeutologiczna

5-6.06.2023

Zielona edukacja w teorii i praktyce

15.06.2023

Diagnoza dziecka – wyzwanie dla specjalistów i praktyków

14-15.09.2023

Trajektorie rozwoju zdolności

21-22.09.2023

Wellbeing and Resilience in the Times of Crisis

9-10.11.2023

Pomoc Psychologiczna Dzieciom i Młodzieży