12.06.2017

Praktyczne przygotowanie absolwenta - szansą na dobrą pracę

zapisy zakończone
20.10.2017

OSOBA - Tradycja pedagogiki specjalnej jako inspiracja tworzenia społeczeństwa dla wszystkich

zapisy zakończone
01.12.2017

Jubileuszowa Konferencja Pedagogiki Dialogu

zapisy zakończone
12.01.2018

Niepełnosprawność intelektualna - poznawanie i wspieranie

zapisy zakończone
12.02.2018

Wyzwania w edukacji osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

zapisy zakończone
19.05.2018

Małe dziecko - DZIECKO RODZINA TERAPEUCI