01.12.2017

Jubileuszowa Konferencja Pedagogiki Dialogu

zapisy zakończone
12.01.2018

Niepełnosprawność intelektualna - poznawanie i wspieranie

zapisy zakończone
12.02.2018

Wyzwania w edukacji osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

zapisy zakończone
19.05.2018

Małe dziecko - DZIECKO RODZINA TERAPEUCI

08.06.2018

Doradztwo zawodowe w rehabilitacji