Jubileusz 95-lecia APS

CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE

Człowiek w przestrzeni mediów cyfrowych - między wolnością
a dramatem zniewolenia

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Termin i miejsce: 7 czerwca 2019 roku - gmach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40.

Koszt uczestnictwa: 250 zł
Cena zawiera:
udział w konferencji
dyplom uczestnictwa
materiały promocyjne
druk artykułu (po uzyskaniu pozytywnej recenzji)
poczęstunek w czasie przerw kawowych i obiad

Dokumenty

Pliki do pobrania

Zaproszenie

Program


Zapisz się

Zapisy zostały zakończone Dziękujemy

+

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589 36 00

W sprawie szczegółowych informacji dotyczące faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt pod numer Tel. 589-36-00 wew. 2065
Alicja Pęczyk apeczyk@aps.edu.pl