CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE

Stan i perspektywy edukacji informatycznej, medialnej i informacyjnej

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Termin i miejsce: 5-6 czerwca 2020 roku - gmach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40.

Jaki jest obecny stan edukacji informatycznej, medialnej i informacyjnej w Polsce i na świecie? Jakie są perspektywy jej rozwoju, potrzeby i możliwości, a jakie – stojące przed nią wyzwania? Jak środowisko polskich naukowców postrzega własną rolę w tworzeniu i rozwijaniu edukacji informatycznej, medialnej i informacyjnej? – na te i inne pytania związane z pedagogicznymi aspektami aktywności człowieka w cyfrowym świecie będziemy poszukiwać odpowiedzi w czasie VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Cyberprzestrzeń i światy wirtualne”. Zapraszamy do dysusji!

Koszt uczestnictwa: 380 zł
Cena zawiera:
udział w konferencji
dyplom uczestnictwa
materiały promocyjne
druk artykułu (po uzyskaniu pozytywnej recenzji)
poczęstunek w czasie przerw kawowych
dwa obiady oraz udział w uroczystej kolacji

Dokumenty

Pliki do pobrania

Zaproszenie


Zapisz się

Zapraszamy wkrótce

+

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589 36 00

W sprawie szczegółowych informacji dotyczące faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt pod numer Tel. 589-36-00 wew. 2065
Alicja Pęczyk apeczyk@aps.edu.pl