Dostępność Uczelni

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa

Termin i miejsce: 17 listopada 2023 r. - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Szanowni Państwo, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej kończy projekt „W nowe 100-lecie APS nowe do100sowania” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy POWR.03.05.00-00-A026/19

Zarówno podsumowanie wyników tego projektu jak i perspektywę kontynuowania podjętych działań przedstawimy podczas krajowej konferencji.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych problematyką dostępności polskich uczelni.

Osoby które zechcą podzielić się własnymi doświadczeniami prosimy o zgłaszanie tematu krótkiego wystąpienia do 10 września 2023r.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

Istnieje możliwość uczestnictwa online za pomocą aplikacji MS Teams.

Materiały pokonferencyjne zostaną wydane w postaci zbiorczej publikacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem (prelegentów i uczestników biernych) zapraszamy do rejestracji

Dokumenty

Pliki do pobrania

Program konferencji


Zapisz się

Deklaracja udziału

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589-36-41

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
Wojciech Polak: bon@aps.edu.pl