Jubileusz 95-lecia APS

Wyzwania w edukacji osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

Patronat honorowy
Jego Magnificencja Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej
Profesor dr hab. Stefan Kwiatkowski

Termin i miejsce: 12 lutego 2018 r. - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Wprowadzona w Polsce reforma strukturalno - programowa systemu oświaty, wymusiła szereg zmian w szkolnictwie dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, terapeutów, specjalistów pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, mamy zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową zatytułowaną "Wyzwania w edukacji osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną". Konferencja odbędzie w murach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 12 lutego 2018 roku.

Celem konferencji jest refleksja nad procesem usprawniania systemu edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Oprócz wystąpień w sesji plenarnej mających na celu ukazanie problematyki od strony podstaw teoretyczno-praktycznych, zaplanowane zostały warsztaty uwzględniające specyfikę pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w świetle nowych przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zachęcamy do udziału zarówno nauczycieli, kadrę kierowniczą placówek zajmujących się edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Koszt uczestnictwa:
Uczestnik bierny/słuchacz - 120 zł
Student/Doktorant APS - 70 zł

Cena zawiera:
Przerwy kawowe z poczęstunkiem
Udział w Konferencji w sesji plenarnej
Udział w wybranych warsztatach tematycznych - (2x60min)
Certyfikat udziału w konferencji- warsztatach metodycznych
Wymianę doświadczeń

Dokumenty

Zapisy zostały zakończone. Dziękujemy

+

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589 36 00

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
dr Stefan Przybylski: drstefan@aps.edu.pl
dr Diana Aksamit: daksamit@aps.edu.pl

W sprawie szczegółowych informacji dotyczące faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt pod numer Tel. 589-36-00 wew. 2065
Alicja Pęczyk apeczyk@aps.edu.pl