Edukacja wobec wyzwań wielokulturowego świata

perspektywa interdyscyplinarna

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Termin i miejsce: 21-22 stycznia 2021 r. (czwartek- piątek) - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Współczesny świat jest pełen różnorodnych, zaskakujących wydarzeń, powstających w wyniku dynamicznych zderzeń, często ze swej natury sprzecznych. Człowiek, osadzony w świecie różnych systemów aksjologicznych i dyskursów, staje się uczestnikiem gry racji i przekonań, które utrudniają dialog i mogą być źródłem konfliktów. W tej perspektywie kluczowe pytanie dotyczy roli edukacji w przygotowaniu ludzi do życia w wielokulturowym świecie, naznaczonym nowymi możliwościami i wyzwaniami. Odpowiedź wymaga szerokiego spojrzenia, co wiąże się z koniecznością przyjęcia perspektywy interdyscyplinarnej.

Głównym celem konferencji jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni naukowej do podjęcia szerokiej debaty na temat edukacji w kontekście wyzwań wielokulturowego świata. W ramach konferencji proponowane są następujące obszary dyskusji:

Trendy zmian edukacyjnych wobec potrzeb wielokulturowego świata
Prawa dziecka / prawa człowieka w zróżnicowanym kulturowo środowisku
Potrzeba zmian prawnych w przestrzeni edukacyjnej
Specyfika międzykulturowych badań edukacyjnych
Społeczno-kulturowy konteksty edukacji
Paradygmaty myślenia o edukacji w wielokulturowym świecie
Psychologiczne aspekty życia i edukacji w wielokulturowym świecie
Realizacja polityki edukacyjnej w wielokulturowym świecie
Edukacja a osiąganie Celów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Środowisko szkolne a potrzeby wielokulturowego świata
Kompetencje międzykulturowe w edukacji i na rynku pracy
Rozwój kapitału społeczno-kulturowego i naukowego w świecie wielu kultur
Wielokulturowe całożyciowe uczenie się i rozwój zawodowy
Praca z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wielokulturowej przestrzeni społecznej
Gender w społeczeństwie wielokulturowym
Edukacja w świecie radykalnych idei
Wykorzystanie technologii w wielokulturowej przestrzeni edukacyjnej

Deklaracja udziału

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589 36 00

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
Marcin Szostakowski: mszostakowski@aps.edu.pl, Dagmara Kostrzewska: dkD4@aps.edu.pl

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt pod numer Tel. 589-36-00 wew. 2065
Alicja Pęczyk apeczyk@aps.edu.pl