Jaka szkoła

Konferencja Jaka szkoła?

Termin i miejsce: 24 maja 2024 r., godz. 11.00-15.30 - gmach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, Sala Senatu (s. 4429) oraz w przestrzeni cyfrowej (transmisja on-line).

Szanowni Państwo,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wraz z Instytutem Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji pt. „Jaka szkoła?”, poświęconej problemom edukacji szkolnej. W dobie dynamicznej dyskusji społecznej nad kształtem i perspektywami edukacji szkolnej, debaty integrujące interesariuszy polskiej szkoły do podejmowania wspólnych działań wzmacniających jej wizerunek i poprawiających efektywność funkcjonowania, są wciąż oczekiwanymi inicjatywami. Niniejsza konferencja jest jedną z nich.

Tematyka debaty odnosić się będzie między innymi do roli podstaw programowych i egzaminów w procesie edukacji, problemów społeczności szkolnej oraz wyzwań i perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce. Zagadnienia te są również treścią monografii „Edukacja szkolna z perspektywy nauk pedagogicznych” pod redakcją naukową prof. Stefana M. Kwiatkowskiego, która będzie udostępniona uczestnikom w trakcie wydarzenia.

Monografia będzie dostępna w formacie pdf pod adresem: www.ipwc.pw.edu.pl

Organizatorzy zapraszają zatem pedagogów, nauczycieli, naukowców, polityków oraz pracowników jednostek samorządowych i instytucji pozarządowych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Ze względu na ograniczone możliwości sali konferencyjnej, udział stacjonarny przewidziany jest dla pierwszych 30 zarejestrowanych uczestników. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu stacjonarnie zapraszamy do uczestnictwa online - poprzez transmisję na żywo. Wszystkim zarejestrowanym uczestnikom zostanie przesłany link do transmisji.

Dokumenty

Pliki do pobrania

Zaproszenie


Zapisz się

Deklaracja udziału

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
Instytut Pedagogiki

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
dr Justyna Bluszcz: jbluszcz@aps.edu.pl