MAŁE DZIECKO W ŻŁOBKU

Jestem - Obserwuję - Reaguję

V konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu
Małe Dziecko

Wczesna Interwencja, Wczesne Wspomaganie Rozwoju - Wsparciem dziecka i rodziny

Termin i miejsce: 17 czerwca 2024 r. - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Zapraszamy do udziału w V KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ MAŁE DZIECKO W ŻŁOBKU Jestem-Obserwuję-Reaguję

IDEA KONFERENCJI:

  • Budowanie relacji z dzieckiem i rodziną w spontanicznej aktywności dziecięcej

  • Poznanie - funkcjonowania dziecka w naturalnej, bezpiecznej przestrzeni

  • Wsparcie w przełamywaniu barier i rozwijaniu ciekawości poznawczej małego dziecka w procesie uczenia

  • Propagowanie idei opieki rozwojowej, wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Koszt uczestnictwa: 180 zł
Pozycję książkową z zakresu wspomagania i wspierania rozwoju małego dziecka
Przerwy kawowe z poczęstunkiem
Udział w Konferencji w sesji plenarnej
Udział w wybranym warsztacie tematycznym (1x120 min.)
Certyfikat udziału w konferencji - warsztatach
Wymianę doświadczeń

Dokumenty

Pliki do pobrania

Program konferencji


Zapisz się

Deklaracja udziału

+

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589 36 00

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Koło Naukowe WWR Progressus
I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
Dr Radosław Piotrowicz: rpiotrowicz@aps.edu.pl

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt
Małgorzata Nurzyńska mnurzynska@aps.edu.pl