Oblicza wolontariatu w XXI wieku

Przyszłość pracy w edukacji - innowacja i inkluzja

Ogólnopolska konferencja naukowa

Termin i miejsce: 28-29 maja 2024 r. - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Celem Konferencji jest wypracowanie rozwiązań dotyczących wolontariatu oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jak w obecnym czasie kształtuje się potrzeba działań wolontariackich w różnych grupach społecznych? Z drugiej strony chcielibyśmy pokazać czynne zaangażowanie studentów i doktorantów w ideę wolontariatu. Konferencja będzie stanowiła również okazję do wymiany doświadczeń oraz wypracowania standardów z różnymi podmiotami w zakresie organizowania praktyk studenckich, wolontariatu oraz zatrudniania nowych pracowników. Jesteśmy głęboko przekonani, że udział w tym wydarzeniu będzie dla Państwa nie tylko znakomitą okazją do zgłębienia tematyki wolontariatu, pracy oraz praktyk i ich oddziaływania na różne aspekty życia społecznego, ale również możliwością do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z ekspertami oraz innymi uczestnikami wydarzenia.

Pierwszy dzień konferencji zorganizowany zostanie w budynku Akademii Pedagogiki Specjalnej przy ulicy Szczęśliwieckiej 40 w Warszawie, gdzie prelegenci wygłoszą swoje wystąpienia. Tego dnia zaprosimy Państwa również na Targi Pracy. Będzie to doskonała okazja dla uczestników do nawiązania kontaktów z różnymi organizacjami i instytucjami, które angażują się w działania wolontariackie lub oferują możliwość zatrudnienia w obszarach związanych z edukacją, innowacją oraz inkluzją społeczną. Targi Pracy będą stanowiły cenne uzupełnienie konferencji, umożliwiając wymianę doświadczeń, informacji i inspiracji dla wszystkich zainteresowanych rozwijaniem się zawodowo w tych obszarach.

Wydarzaniem towarzyszącym będzie wystawa dzieł sztuki przygotowana przez osoby z niepełnosprawnościami z Fundacji Leny Grochowskiej. Talenty tych artystów zmieniają spojrzenie społeczeństwa na niepełnosprawność, budują świadomość i promują równość szans w sztuce i kulturze.

Drugiego dnia zapraszamy Państwa do wystąpień w formie online, które odbędą się na platformie EduCare. Osoby chcące się podzielić własnymi doświadczeniami dotyczącymi zaangażowania społecznego proszone są o wypełnienie formularza do dnia 21.05.2024 r.

Dokumenty

Pliki do pobrania

Komunikat


Zapisz się

Deklaracja udziału


studia licencjackie
studia magisterskie
szkoła doktorska

Praktyka wolontariacka
Współpraca
Praca

Plakat/poster (28.05.2024 r.)
Prezentacja multimedialna (29.05.2024 r.)

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Sekcja Praktyk, Biuro Karier, Samorząd Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie we współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedrą Pedagogiki Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
dr Katarzyna Szostakowska: kszostakowska@aps.edu.pl
dr Marcin Szostakowski: m.szostakowski@urad.edu.pl