APS
PWN

Proces badawczy w naukach społecznych

Współczesne wyzwania i perspektywy

I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców

Termin i miejsce: 6–7 października 2023 roku - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Najbardziej interesujące zjawiska społeczne są na ogół trudno dostępne dla badacza, który sprostać musi wielu wyzwaniom i sytuacjom trudnym na każdym z etapów prowadzenia badań. Rozwiązywanie dylematów i pokonywanie tych wyzwań służą jednak nabyciu wiedzy i doświadczenia niezbędnych do skutecznej obrony rozprawy doktorskiej i dalszej pracy naukowo-badawczej. Do udziału w konferencji zapraszamy więc młodych naukowców, doktorantów/ki, ale i osoby, które dopiero planują swoją karierę naukową. Zachęcamy do prezentacji wyników swoich badań, przedyskutowania tez oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami badawczymi. Mamy nadzieję na stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, dyskusji naukowej oraz wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań w obrębie współczesnych wyzwań i perspektyw w zakresie prowadzenia badań w naukach społecznych.

Opłata konferencyjna wynosi 250 PLN dla czynnych, 200 PLN dla biernych uczestników i 100 PLN dla studentów

Dokumenty

Zapisy zostały zakończone Dziękujemy

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589 36 00 wew. 3211

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
Katarzyna Błachnio: kblachnio@aps.edu.pl

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt pod numer Tel. 589-36-00 wew. 2071
Alicja Pęczyk apeczyk@aps.edu.pl