International Conference

PERSON

UNITY IN DIVERSITY - THE CONCEPT VS REAL LIFE
30 YEARS OF INTEGRATIVE EDUCATION IN POLAND

You Are Welcome To Participate In the International Conference

UNITY IN DIVERSITY THE CONCEPT VS REAL LIFE

30 YEARS OF INTEGRATIVE EDUCATION IN POLAND

26th and 27th September 2019. Szczęśliwicka st. 40, Warsaw, Poland


The conference is intended to make reference to scientific meetings launched in the year 2003, which was established European Year of People with Disabilities by The Council of the European Union. Currently, in year 2019 we are going to have a closer look to 30th anniversary of integrative education in Poland and express the wish to continue the tradition of special needs education in multi-layered thematic considerations:

Personality                a learner as a person, his/her educational needs and the dynamics of his/her development

Self-actualisation    a learner and his/her family as rightful participants of educational process

Responsibility         reliable and complex diagnosis of learner’s dispositions and needs
Safety                         support of learner’s development as well as support for the whole family

Autonomy                  equal rights to education                                     

Integrative education is a complex and multilayered process including such issues as normalisation and autonomy of people with disabilities. On that basis the idea to teach together learners demanding fulfillment of special needs and their physically and mentally sound peers came to existence. Joint education generates favourable conditions for realizing the concept of “good school for everybody”. Integrative education process needs involvement of many parties such as learners, teachers, parents, local communities as well as state-owned organizations and institutions. Complexity and numerous aspects of the process as well as its key role in shaping a new model of social life is calling for the need for renewal of the debate among both theoreticians and practitioners. We would be happy and honoured if the representatives of academic communities took part in the conference as well as practitioners who work in integrative education and have made some observations.

The conference is going to be held under media patronage of Special Needs Education Forum, Interdisciplinary Disability Studies as well as academic journals issued by Maria Grzegorzewska Academy of Special Education, these are: “Szkoła Specjalna” and „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”.

Planned forms of the conference aims realization:

I look forward to meeting you all personally

Prof. Joanna GłodkowskaSchedule


 • 8.00 - 9.00 MEMBERS REGISTRATION
  Budynek C, Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 • 9.00 - 9.15 CONFERENCE OPENING
  Janusz Korczak Auditorium hall C

 • 9.30 - 11.30 PLENARY SESSION I I
  Janusz Korczak Auditorium hall C

  Prof.dr hab. Joanna Głodkowska
  Integrative / inclusive education in the perspective of the change model

  Self-Determination and Creating a Society for All

  Prof. dr hab. Janusz Kirenko
  On the limits of possibilities and their transcending. In addition to the resilience of people with disabilities

  The Role of Social Validity in the Design, Delivery and Evaluation of Person-Centered Treatments

  Prof. dr hab. Maria Chodkowska
  Normative and behavioral dimensions of the role of a student with disability in the structure of an integration school. Constructing the socio-pedagogical theory

  Early Childhood Intervention as a basis for sustainable development: First steps for Supporting Families raising Children for a better and inclusive society

 • 11.35 - 12.05 COFFEE BREAK

 • 12.10 - 14.10 PLENARY SESSION II
  Janusz Korczak Auditorium hall C

  Dissemination of inclusive education and its consequences

  Possibilities of using peer tutoring in inclusive education of students with disabilities

  Prof.dr hab. Zenon Gajdzica
  The successes of inclusive education in the opinions of teachers

  Classroom management as technology for transforming the educational environment

  Crossing the higher educational divide for people with intellectual disability


 • 14.10 - 15.00 LUNCH BREAK

 • 15.00 - 17.30 THEMATIC SESSIONS
  Janusz Korczak Auditorium hall C

  I Personality
  The subjectivity of the student's educational needs and the dynamism of development

  II Equality
  The student and his family are full participants in the educational process


  Prof. Adam Mikrut

  On the right to education in the light of the provisions of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Idea - declarations and polemics - educational reality

  III Responcibility
  A reliable, comprehensive diagnosis of the student's abilities and needs


  Inclusive education in the opinions of teachers of kindergartens and public schools

  IV Optimism
  An integrating space that strengthens the student's development and supports his family (good practices)


  Prof. Grzegorz Szumski

  Patrząc w przyszłość - facylitatory i inhibitory rozwoju edukacji włączającej w Polsce

  V Autonomy
  The right to equal access to education


  Prof. Teresa Żółkowska

  Law in the concepts of people with intellectual disabilities


 • 17.00 - POSTER SESSIONS

 • 9.00 - 11.00 PLENARY SESSION III
  Janusz Korczak Auditorium hall C

  Prof. Marzenna Zaorska
  Pro wide inclusive education - pros and cons from the perspective of students, parents and teachers

  Impact of Opportunities to Learn with Grade-Level Peers without Disabilities on Self-Actualization and Autonomy for Individuals with Pervasive and Extensive Support Needs

  Prof. Su-Jan Lin
  Inclusive Education in Today’s Taiwan

  Prof.S. Yu. Ilina, А. Zarin
  Equal access to education for students with disabilities in Russia: concept, problems, variety of solutions

  Prof. Vitaliy Kantor
  Resource and methodological support of inclusive higher education in Russia: system solutions

  Educational inclusion through the PROSEL program

  Іnclusive education in Ukraine: educational policy and practice

  Pedagogical system of continuous education of persons with severe multiple developmental disorders in the Republic of Belarus

 • 11.00 - 11.30 COFFEE BREAK

 • 9.00 - 13.00 Visits in institutions

 • 11.30 - 14.00 METHODICAL WORKSHOPS
  APS

  The subject of the workshop
  Instructor
  Room


  1
  Aktywność ruchowa w grupie integracyjnej
  mgr Anna Roguska,
  mgr Justyna Smorczewska


  2
  Aranżacja przestrzeni edukacji włączającej w aspekcie potrzeb ucznia z niepełnosprawnością
  dr Grażyna Walczak


  3
  Aktualne trendy pedagogiczne, psychologiczne oraz prawne dotyczące pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym
  dr Joanna Moleda


  4
  Budowanie dobrej komunikacji z dzieckiem ze złożoną niepełnosprawnością – w oparciu o analizy video
  dr Elżbieta Paradowska,
  mgr Małgorzata Książe


  5
  Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem
  mgr Katarzyna Hamerlak


  6
  Historia jednego obrazu. Od projektu edukacyjnego po arteterapię
  dr Agnieszka Żabińska


  7
  Integrujmy dzieci naszymi słowami. O dialogu rodziców dzieci z niepełnosprawnością i dzieci pełnosprawnych
  mgr Katarzyna Kruś - Kubaszewska


  8
  Instrumental Enrichment ® jako nowatorska metoda terapii funkcji poznawczych
  mgr Katarzyna Górnicka


  9
  Model współpracy w ramach zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
  mgr Alicja Garbulińska,
  mgr Marta Kamianowska,
  mgr Anna Knypińska,
  mgr Anna Spirydonow-Soroko


  10
  Original Play w integracji dzieci i młodzieży o różnych potrzebach rozwojowych


  11
  Praca terapeutyczna z dzieckiem i jego rodzicami - perspektywa psychoanalityczna
  mgr Agnieszka Prostko


  12
  Pozwól mi to zrobić samemu-pedagogika Montessori w praktyce
  mgr Katarzyna Polnik


  13
  Projekt edukacyjny "Moja Książka - Moja Bajka. Dziecko autorem opowieści"
  Elżbieta Sitarz


  14
  Słyszę i słucham- jak usprawnić słyszenie i słuchanie dzieci?"
  dr Katarzyna Wereszka,
  mgr Marta Lewandowska


  15
  Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC)
  mgr Katarzyna Cichocka-Segiet


  16
  Wprowadzenie do Attention Autism. Niedyrektywna metoda pracy z dzieckiem z autyzmem
  mgr Celina Twardysz,
  dr Bernadetta Kosewska


  17
  Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym
  mgr Monika Rosińska,
  mgr Anna Gromadzka


  18
  Wykorzystanie metody verbotonalnej do rozwoju językowego i nauki czytania
  dr Anna Prożych


  19
  Zabawy plastyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  dr Barbara Trochimiak


  20
  Zespół Aspergera - Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami
  mgr Olga Markowska


  21
  Uczeń z niepełnosprawnością wzroku w placówce ogólnodostępnej
  dr Kamila Miler-Zdanowska

 • Invited Speakers

  Price

  Active participation in the conference
  Registration - click to register

  100 EUR


  Books

  Coffee breaks with snack, dinner

  Publication of the speeches in a magazine or monography
  Passive participation in the conference
  Registration - click to register

  50 EUR


  Books

  Coffee breaks with snack, dinner

  MEDIA PATRONAGE:


  Contact Info

  The Maria Grzegorzewska University
  Szczęśliwicka st. 40, 02-353 Warsaw
  +48 22 658 11 18

  For further information about the conference, please contact:
  Ph.D. Radosław Piotrowicz: rpiotrowicz@aps.edu.pl
  dr Diana Aksamit: daksamit@aps.edu.pl

  For further information about the payment and invoices, please contact:
  +48 22 589 36 00 ext. 2065
  Alicja Pęczyk apeczyk@aps.edu.pl

  Follow us: