Dorota Podgórska-Jachnik

Znalezione obrazy dla zapytania Podgórska Jachnik Dorota

Dorota Podgórska-Jachnik – dr hab., profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, pedagog specjalny (surdopedagog), psycholog, logopeda, kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Logopedii. Wieloletnia uczelniana rzeczniczka osób z niepełnosprawnością, doradca-terapeuta wsparcia psychospołecznego, członek stowarzyszeń i rad społecznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Autorka wielu publikacji nt. niepełnosprawności w kontekście wsparcia społecznego, aktywizacji i emancypacji, takich jak: Schizofrenia w kontekście nauk społecznych (2015, współaut.) Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami (2014), Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami (2014, współaut.), Głusi. Emancypacje (2013), Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych (2009, red.), Ruch na rzecz lepszej przyszłości osób niepełnosprawnych (2010, red.).