Anna Firkowska-Mankiewicz

Prof. zw. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz, psycholożka i socjolożka, wieloletnia pracownica naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, była prorektor Akademii Pedagogiki Specjalnej, obecnie kieruje Katedrą Socjologii Ogólnej i Badań Interdyscyplinarnych IFiS APS. Przewodnicząca Polskiego Zespołu do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną (filia IASSIDD), wieloletnia wolontariuszka i konsultantka naukowa Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ekspertka i działaczka w organizacjach międzynarodowych (WHO, Inclusion International, Inclusion Europe). Autorka licznych publikacji książkowych i artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych (m.in. w Science, International Journal of Sociology, Policy and Practice in Intellectual Disabilities) z zakresu wielodyscyplinarnych badań nad inteligencją (Warsaw Studies), socjologii medycyny, niepełnosprawności, a zwłaszcza niepełnosprawności intelektualnej (m.in. Spór o inteligencję człowieka [1993], Zdolnym być [1999], Intelligence and Success in Life [2002], Rodzina a problemy zdrowia i choroby – red. [1990], Osoba z niepełnosprawnością intelektualną i jej prawo do pełnego człowieczeństwa – red. [2000], Edukacja włączająca wyzwaniem dla polskiej szkoły [2004], Osoby z niepełnosprawnością intelektualną – społecznie niewygodni inni [2013], Osoba z niepełnosprawnością intelektualną wobec choroby terminalnej i śmierci [2015]).