Róża Aleksiejewna Valeeva

Znalezione obrazy dla zapytania Roza A. Valeeva

Róża Aleksiejewna Valeeva – prof. pracuje obecnie w Katedrze Pedagogiki, w Instytucie Psychologii i Edukacji, na Uniwersytecie Federalnym w Kazaniu (Rosja). Pracownik naukowy Republiki Tatarstanu, prezes Towarzystwa im. Janusza Korczaka w Rosji. Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Korczaka (IKA), Brytyjskiego Stowarzyszenia Badań Edukacyjnych (BERA), Międzynarodowego Kongresu Efektywności i Innowacji w Szkole (ICSEI). Jest krajowym przedstawicielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Nauczania i Nauczania (ISATT).Pierwszy badacz idei i praktyk pedagogicznych Janusza Korczaka w byłym Związku Radzieckim (1982). Rozprawa doktorska „Teoria i praktyka humanistycznej edukacji w europejskiej pedagogice XX wieku” (1997) zawiera analizę historycznych i teoretycznych podstaw i wytycznych dotyczących humanizacji procesu edukacyjnego w szkole, zawiera oryginalną koncepcję warunków do realizacji edukacja humanistyczna. Znany naukowiec w Rosji w dziedzinie edukacji, autor ponad 300 książek i artykułów naukowych.Prowadzi badania w zakresie edukacji nauczycieli, edukacji porównawczej, pedagogiki społecznej, historii edukacji, edukacji alternatywnej. Realizuje projekt „Nauczyciel 21.”