Mar Badia

Znalezione obrazy dla zapytania mar badia

 Profersor nauk społecznych, starszy wykładowca na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie oraz na Uniwersytecie Otwartym Katalonii. Nauczyciel w szkołach na różnych poziomach (przedszkola, szkoły podstawowe i średnie). Pracowała jako psycholog edukacyjny w domu opieki nad dziećmi. Brała udział w kilku projektach badawczych, wspieranych przez Ministerstwo Edukacji Hiszpańskiej oraz Unię Europejską i Generalitat Katalonii, współpracując przy ponad 15 projektach (12 dotacji). Prowadziła  badania za granicą, szczególnie na Uniwersytecie Oksfordzkim, Glasgow University, Aberdeen University, University of Porto i University of Cantabria. Publikowała w krajowych i międzynarodowych czasopismach i uczestniczyła w międzynarodowych kongresach.  Autorka opublikowanych ponad 44 artykułów, z których wiele znajduje się w bazach o międzynarodowej renomie takich jak: SCI, SSCI i Scopus; i inne w krajowych bazach danych (DICE, In-Recs, Latindex, itp.).
Koordynator Jednostki Psychologii Opieki UAB do 2010 roku. Członek jury różnych prac dyplomowych, jako prezes i praca wokalna oraz dyplom ukończenia studiów. Promotor prac doktorskich i prac dyplomowych. .Udział w licznych  projektach nt. innowacyjnych technik i metod w nauczaniu