Patricia O’Brien

Profesor w Centre for Disability Research and Policy na University of Sydney, prowadzi badania w jakościowych badaniach społecznych, teorii społecznej i psychologii rozwojowej. Autorka publikacji „‚A consensus statement on how to conduct inclusive health research: Consensus statement on inclusive health research'”.
W Trinity College była dyrektorem Fundacji, National Institute for Intellectual Disability, w kótrej wspierała misję integracji poprzez edukację, badania i rzecznictwo. Realizowała granty, które koncentrowały się na badaniach włączających, angażujących osoby niepełnosprawne i członków rodziny. Przed rozpoczęciem pracy w Irlandii pracowała na Uniwersytecie w Auckland, gdzie była wykładowcą studiów podyplomowych, jak i podyplomowych z zakresu usług dla ludzi i edukacji specjalnej. Współredaktorka dwóch publikacji promujących usługi dla osób niepełnosprawnych jako organizacje kierujące się wartością i skoncentrowane na osobie.