Tatiana Viktoryja Lisovskaya


Doktor nauk pedagogicznych, profesor nadzwyczajny, kierownik Laboratorium Edukacji Specjalnej, Narodowy Instytut Edukacji Ministerstwa Edukacji Republiki Białorusi (Mińsk, Republika Białoruś)
Zainteresowania badawcze:rozwój metod edukacji i szkoleń dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z ciężkimi i / lub wieloma zaburzeniami rozwoju fizycznego i (lub) umysłowego; metody nauczania studentów matematyki z niepełnosprawnością intelektualną;rozwój narzędzi e-learningowych dla edukacji specjalnej.