INSTYTUT PS

Wartość człowieka jest najcenniejszą wartością świata, jej ciężar gatunkowy przeważa wszystko w życiu jednostek i społeczeństw.

Maria Grzegorzewska (2002), Listy do Młodego Nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 20

Prof. Maria Grzegorzewska podkreślała, że każdy ma punkt archimedesowy, dzięki któremu można odkryć moc w człowieku i ocalić pełnię jego człowieczeństwa. Podążając za myślą twórczyni  polskiej pedagogiki specjalnej, Instytut Pedagogiki Specjalnej nieustannie w prowadzonych badaniach, realizacji dydaktyki i współpracy ze środowiskiem poszukuje punktu archimedesowego  w rozwoju i życiu osób z niepełnosprawnością – fenomenu, dzięki któremu człowiek może realizować się jako OSOBA.

… cały ustrój społeczny winien być tak zbudowany i całe życie społeczne winno być tak organizowane, żeby to najistotniejsze ogniwo oświaty i kultury, jakim jest szkoła, było żywą i wiecznie doskonalącą się treścią jego poczynań, twórczości i rozwoju.


Maria Grzegorzewska (2002), Listy do Młodego Nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 40
Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej
Prof., dr hab., Joanna Głodkowska

Struktura Instytutu pedagogiki Specjalnej

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

  • prowadzi badania naukowe – osiągnięcia cenne dla pedagogiki specjalnej
  • realizuje projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki
  • organizuje konferencje naukowe – ogólnopolskie i międzynarodowe: Szkoła Specjalna
  • publikuje – monografie, artykuły w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych
  • redaguje czasopisma naukowe – punktowane i indeksowane w licznych bazach międzynarodowych
  • prowadzi Forum Pedagogiki Specjalnej –portal dokumentowania i inspirowania osiągnięć pedagogiki specjalnej
  • podjął inicjatywę i wprowadził do klasyfikacji zawodów nowy zawód- pedagog specjalny
  • realizuje bogatą ofertę specjalności – klasyczne i unikatowe specjalności, studia podyplomowe
  • działa na rzecz środowiska- opracowuje i realizuje projekty unijne których beneficjentami są osoby wymagające profesjonalnego wsparcia oraz specjaliści