INSTYTUT PS


INSTYTUT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Dyrektor Instytutu

 Prof., dr hab., Joanna Głodkowska

Prof. Maria Grzegorzewska podkreślała, że każdy ma punkt archimedesowy, dzięki któremu można odkryć moc w człowieku i ocalić pełnię jego człowieczeństwa. Podążając za myślą twórczyni  polskiej pedagogiki specjalnej, Instytut Pedagogiki Specjalnej nieustannie w prowadzonych badaniach, realizacji dydaktyki i współpracy ze środowiskiem poszukuje punktu archimedesowego  w rozwoju i życiu osób z niepełnosprawnością – fenomenu, dzięki któremu człowiek może realizować się jako OSOBA.

Instytut:

  • prowadzi badania naukowe – osiągnięcia cenne dla pedagogiki specjalnej
  • realizuje projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki
  • organizuje konferencje naukowe – ogólnopolskie i międzynarodowe
  • publikuje – monografie, artykuły w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych
  • redaguje czasopisma naukowe – punktowane i indeksowane w licznych bazach międzynarodowych
  • prowadzi Forum Pedagogiki Specjalnej –wortal dokumentowania i inspirowania osiągnięć pedagogiki specjalnej
  • podjął inicjatywę i wprowadził do klasyfikacji zawodów nowy zawód- pedagog specjalny
  • realizuje bogatą ofertę specjalności – klasyczne i unikatowe specjalności, studia podyplomowe
  • działa na rzecz środowiska- opracowuje i realizuje projekty unijne których beneficjentami są osoby wymagające profesjonalnego wsparcia oraz specjaliści

http://wnp.aps.edu.pl/instytut-pedagogiki-specjalnej/