Felicia L. Wilczenski

Znalezione obrazy dla zapytania Felicia L. Wilczenski

Profesor na Uniwersytecie Massachusetts Boston. Jej zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół edukacji włączającej w kontekście globalnym. W 2011 r. była specjalistą Fulbrighta na Uniwersytecie w Pekinie, promowała integracyjne strategie edukacyjne, takie jak uniwersalny design dla nauki i zastosowanie usług szkoleniowych w szkolnictwie wyższym oraz w ustawieniach K-12.

Przeprowadziła porównawcze studia edukacyjne w Chinach, Japonii i Korei Południowej. W 2014 r. Odbyła podróż studyjną po Polsce we współpracy z Amerykańskim Stowarzyszeniem na Rzecz Niepełnosprawności Intelektualnej i Rozwoju. Profesor Wilczenski jest autorką wielokrotnie nagradzanej w kraju książki „A Practical Guide to Service Learning: Strategies for Positive Development in Schools”. W 2000 roku otrzymała nagrodę Mary Tucker Thorp Award Distinguished Scholarship od School of Social Work oraz Feinstein School of Education and Human Development w Rhode Island College.