Hanna Żuraw

Dr hab. Hanna Żuraw, prof. UPH w Siedlcach
Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, współpraca z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, z Akademia Humanistyczną w Pułtusku , z PERON, z ośrodkami pomocy społecznej, promotor ponad tysiąca prac dyplomowych

Zainteresowania naukowe:
Społeczne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością (ich edukacja, zatrudnienie, czas wolny, życie rodzinne, udział w kulturze), kultura wobec niepełnosprawności, sieroctwo i niepełnosprawność, medialne wizerunki problemów społecznych,