Janusz Kirenko


Prof.dr hab., Kierownik Zakładu Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Uniwersytet im Marii Curie-Skłodowskiej w Lubinie.
Ekspert i autorytet w dziedzinie pedagogiki specjalnej. Zajmuje się teorią i praktyką rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie ich kształcenia i przygotowania zawodowego, seksualnością osób z niepełnosprawnością, jak również wybranymi problemami edukacji zdrowotnej, pedagogiki społecznej, pracy socjalnej i pedeutologii. Jest autorem lub współautorem ponad 200 opracowań analitycznych i empirycznych, w tym 18 monografii. Profesor Kirenko zajmuje się również działalnością artystyczną. Maluje obrazy – różnymi technikami i w różnych konwencjach. Jest także członkiem różnych gremiów i towarzystw naukowych oraz społecznych.