The Organizational Committee


Ph.D. Grażyna Walczak

The Chairperson


Ph.D. Radosław Piotrowicz

The Vice-President


MSc Tomasz Kasprzak

The Secretary


Ph.D. Iwona Konieczna


Ph.D. Małgorzata Walkiewicz-Krutak


Ph.D. Katarzyna Wereszka


Katarzyna Kruś