Komitet naukowy konferencji

Prof. dr hab. Joanna Głodkowska

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej


Prof. Akbota N. Autayeva

Abai Kazakh National Pedagogical University

Prof. Maria del Mar Badia Martín

University of Barcelona


Prof. dr hab. Maria Chodkowska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska

Uniwersytet Warszawski


Prof. Ferrucci Fabio

University of Molise


Prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz

Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej


Prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Prof. Richard Hastings

University of Warwick


Prof. Z. Witalij Kantor

Herzen Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Rosja


Prof. dr hab. Janusz Kirenko

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Prof. Lea Kozminsky

Kaye Academic College of Education, Beersheba, Israel


Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Dr hab.,  Prof. APS Ewa Kulesza

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie


Prof. dr hab. Amadeusz Krause

Uniwersytet Gdański


Prof. Tatiana Viktoryja Lisovskaya

National Institute of Education of Ministry of Education of the Republic of Belarus


Prof. Olena V. Martynchuk

Borys Grinchenko Kyiv University,Ukraine


Dr hab.,  Prof. UP. Adam Mikrut

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


Prof. Patricia O’Brien

The University of Sydney


Dr hab., Prof.UKW Dorota Podgórska-Jachnik

Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu


Prof. Su Jan-Lin

Narodowy Uniwersytet Kaohsiung Normal, Tajwan


Dr hab.,  Prof. UW Grzegorz Szumski

Uniwersytet Warszawski


Prof. dr hab. Andrzej Twardowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Prof. Roza A. Valeeva

Kazan (Volga region) Federal University


Prof. Micheal Wehmeyer

University of Kansas


Prof. Felicia Wilczenski

University of Massachusetts Boston


Prof. dr hab. Janina Wyczesany

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku- Białej


Prof. dr hab. Marzenna Zaorska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Dr hab. Teresa Żółkowska

Uniwersytet Szczeciński


Prof. John Wheeler

East Tennessee State University


Dr hab., prof. UPH Tamara Zacharuk

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach