Komitet naukowy konferencji

Prof. dr hab. Joanna Głodkowska

Przewodnicząca Komitetu Naukowego Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej


Prof. Akbota N. Autayeva

Abai Kazakh National Pedagogical University (KZ)

Prof. Maria del Mar Badia Martín

University of Barcelona (ES)


Prof. dr hab. Jacek Błeszyński

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (PL)


Prof. dr hab. Maria Chodkowska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (PL)


Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL)


Prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska

Uniwersytet Warszawski (PL)


Prof. Ferrucci Fabio

University of Molise (IT)


Prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz

Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej (PL)


Prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Uniwersytet Śląski w Katowicach (PL)


Prof. Richard Hastings

University of Warwick (GB)


Prof. Z. Witalij Kantor

The Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg (RUS)


Prof. dr hab. Janusz Kirenko

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

(PL)


Prof. Lea Kozminsky

Kaye Academic College of Education, Beersheba (IL)


Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (PL)


Dr hab., Prof. APS Ewa Kulesza

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (PL)


Prof. dr hab. Amadeusz Krause

Uniwersytet Gdański (PL)


Prof. Tatiana Viktoryja Lisovskaya

National Institute of Education of Ministry of Education of the Republic of Belarus (BY)


Prof. Olena V. Martynchuk

Borys Grinchenko Kyiv University

(UA)


Dr hab., Prof. UP. Adam Mikrut

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (PL)


Prof. Patricia O’Brien

The University of Sydney


Dr hab., Prof.UKW Dorota Podgórska-Jachnik

Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (PL)


Prof. Diane Lea Ryndak

University of North Carolina Greensboro (US)


Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu (PL)


Prof. Su Jan-Lin

National Kaohsiung Normal University(TW)


Dr hab., Prof. UW Grzegorz Szumski

Uniwersytet Warszawski (PL)


Prof. dr hab. Andrzej Twardowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL)


Prof. Roza A. Valeeva

Kazan Federal University (KZ)


Prof. Micheal Wehmeyer

University of Kansas (US)


Prof. John Wheeler

East Tennessee State University (US)


Prof. Felicia Wilczenski

University of Massachusetts Boston (US)


Prof. dr hab. Janina Wyczesany

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej (PL)


Prof. dr hab. Marzenna Zaorska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (PL)


Dr hab., prof. UPH Tamara Zacharuk

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (PL)


Dr hab., Prof. USz. Teresa Żółkowska

Uniwersytet Szczeciński (PL)