The Conference Scientific Committee

Prof. dr hab. Joanna Głodkowska

The chairwoman of the Scientific Commitee
The Maria Grzegorzewska University, Warsaw


Prof. Felicia L. Wilczenski

University of Massachusetts Boston

Prof. Maria del Mar Badia Martín

University of Barcelona


Prof. dr hab. Maria Chodkowska

Maria Curie-Skłodowska University In Lublin


Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska

Adam Mickiewicz University In Poznań


Prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska

University of Warsaw


Prof. Ferrucci Fabio

University of Molise


Prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz

The Maria Grzegorzewska University


Prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Prof. Z. Witalij Kantor

Herzen Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Rosja


Prof. dr hab. Janusz Kirenko

Maria Curie-Skłodowska University In Lublin


Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Prof. dr hab. Amadeusz Krause

University of Gdańsk


Prof. Tatiana Viktoryja Lisovskaya

National Institute of Education of Ministry of Education of the Republic of Belarus


Prof. Olena V. Martynchuk

Borys Grinchenko Kyiv University,
Ukraine


Dr hab. Prof. Adam Mikrut

The University of Pedagogy In Cracow


Prof. Patricia O’Brien

The University of Sydney


Dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik

The University of Sydney


Prof. Jan Su-Lin

Narodowy Uniwersytet Kaohsiung Normal, Tajwan


Dr hab. Prof. UW Grzegorz Szumski

University of Warsaw


Prof. dr hab. Andrzej Twardowski

Adam Mickiewicz University In Poznań


Prof. dr hab. Janina Wyczesany

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku- Białej


Prof. Roza A. Valeeva

Kazan (Volga region) Federal University


Prof. dr hab. Marzenna Zaorska

The Mazurian University In Olsztyn


Dr hab. Teresa Żółkowska

Uniwersytet Szczeciński