Andrzej Twardowski

Andrzej Twardowski – prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Psychopatologii Dziecka na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą między innymi: wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami, funkcjonowania rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami oraz integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Dotychczas opublikował dwie monografie, osiem książek pod redakcją oraz 90 artykułów naukowych w czasopismach i pracach zbiorowych.