Joanna Głodkowska

Głodkowska Joanna

Profesor Joanna Głodkowska – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Od 2004 roku dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej i kierownik Katedry Podstaw Pedagogiki Specjalnej APS. Od 2005 redaktor naczelna czasopisma naukowego „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”.

Autorka książek z zakresu pedagogiki specjalnej, dotyczących diagnostyczno-terapeutycznych zagadnień wrażliwości edukacyjnej, orientacji przestrzennej, baśni w rozwoju dziecka, konstruowania umysłowej reprezentacji świata przez dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. W publikacjach podejmuje także wielokontekstowe rozpoznawanie fenomenu niepełnosprawności, m.in.: Przestrzeń rehabilitacyjna w otoczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną – ujęcie koncepcyjne (2003), Autorstwo życia a niepełnosprawność – ponawiane odczytywanie idei normalizacji (2014); Rozważania o podmiotowości a niepełnosprawność – u źródeł współczesnego ujęcia i w perspektywie interdyscyplinarnej (2014); Podmiotowość a doświadczanie zależności przez osoby z niepełnosprawnością – normalizacja jako narzędzie ideowe rehabilitacji podmiotowej (2014); Być podmiotem i stawać się autorem swojego życia – paradygmat wsparcia w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do budowania własnej tożsamości (2014); Autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością – konceptualizacja w perspektywie dobrostanu, podmiotowości, optymalnego funkcjonowania i wsparcia (2015).