Małgorzata Sekułowicz

M.Sekułowicz

Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz jest kierownikiem Zakładu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a także kierownikiem Pracowni Badań nad Autyzmem w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu i profesorem w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od 2010 roku jest członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zastępcą przewodniczącego Komisji Kształcenia. Decyzją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest polskim przedstawicielem w European Network on Teacher Education Policies. Od 2015 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Prof. Sekułowicz jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i zagranicznych oraz członkiem Rad Naukowych czasopism o międzynarodowym zasięgu. Jej zainteresowania badawcze ulokowane są w następujących obszarach: 1. Wczesna interwencja rehabilitacyjna, 2. Społeczno – poznawcze problemy funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i z autystycznego spektrum zaburzeń, możliwości wsparcia i pomocy; 3. Stres rodzicielski, strategie radzenia sobie a ryzyko wypalania się sił u rodziców dzieci z niepełnosprawnością; 4. Kompetencje i umiejętności nauczycieli a ryzyko wypalenia zawodowego . Małgorzata Sekułowicz jest autorką ponad 90 artykułów i monografii