Grzegorz Szumski

IMG_1144

Grzegorz Szumski, dr hab. pedagog specjalny. Profesor APS, kieruje Zakładem Edukacji Integracyjnej i Rehabilitacji Społecznej i Studiami Doktoranckimi na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Interesuje się edukacją włączającą i psychologią edukacyjną. Aktualnie kieruje programem badawczym na temat klasy włączającej jako środowiska uczenia się dzieci sprawnych (NCN, Opus). Autor 4 monografii i kilkudziesięciu artykułów.