PL | EN

Wystąpienie:

Równy dostęp ucznia z niepełnosprawnością do edukacji w Rosji: koncepcja, problemy, rόżnorodność rozwiązań

Początek 21. wieku to okres przebudowy systemu oświaty w Rosji. Stworzona została współczesna normatywno-prawna baza funkcjonowania jednolitego systemu kształcenia (prawo edukacyjne, federalne państwowe standardy edukacyjne i wzory programów kształcenia), która zapewnia równy dostęp do edukacji w różnych placówkach na wszystkich poziomach kształcenia (przedszkolnego, edukacji podstawowej, edukacji ponadpodstawowej - średniej) dla każdego ucznia z niepełnosprawnością z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb edukacyjnych. W referacie autorki będą prezentować podstawy koncepcyjne i problemy związane z edukacją integracyjną/inkluzyjną uczniów z niepełnosprawnością w Rosji.

Dr hab. / Ph. D. Svetlana Ilina

Kierownik Katedry Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Rosyjskim Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Hercena