Niepełnosprawność intelektualna

poznawanie i wspieranie

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa

Termin i miejsce: 12 stycznia 2018r. - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję zatytułowaną „Niepełnosprawność intelektualna- poznawanie i wspieranie”, która odbędzie się 12 stycznia 2018 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ma ona charakter naukowy, interdyscyplinarny. Celem jej jest ukazanie z wielu perspektyw naukowych oraz empirycznych funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów i rodzin. Ważne jest też poznanie propozycji wieloaspektowego wspierania tych osób oraz ich rodzin. W tych kwestiach istotne i inspirujące są zarówno doświadczenia specjalistów jak i opiekunów, rodziców i wszystkich tych, którzy na co dzień towarzyszą osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Konferencja utrzymana jest w duchu personalistycznym. Zgodnie z nim należy respektować godność tych osób, odnosić się do nich z szacunkiem, wsłuchać się w ich potrzeby i sposób rozumienia świata. Pełna charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną powinna obejmować nie tylko deficyty poznawcze i ograniczenia w sferze zachowania adaptacyjnego, ale również mocne strony ich funkcjonowania, czyli najlepiej rozwinięte zdolności, umiejętności, sprawności, zainteresowania.

Konferencja rozpocznie się przypomnieniem dorobku naukowego i zawodowego śp. Profesora Janusza Kostrzewskiego – jednego z twórców psychologii klinicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, wychowawcy wielu pokoleń specjalistów w tej dziedzinie. Wspominać będą współpracownicy oraz osoby, które przyjaźniły się z Profesorem.

Zapraszamy specjalistów różnych dyscyplin związanych z niepełnosprawnością intelektualną, praktyków zajmujących się osobami z tym stanem funkcjonowania a także rodziców i opiekunów.

Proponowane obszary tematyczne:
Nasi Mistrzowie – życie i dzieło osób zasłużonych dla rozwoju nauki i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną;
Problemy diagnostyczne (proces diagnozy, orzecznictwo, narzędzia diagnostyczne, kryteria, klasyfikacje, diagnoza różnych sfer funkcjonowania);
Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych sferach: poznawczej, społecznej, osobowości, duchowej;
Zdrowie fizyczne i psychiczne osób z niepełnosprawnością intelektualną;
Doświadczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną;
Doświadczenia rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną;
Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin

Koszt uczestnictwa:
Uczestnik czynny (referat/plakat) - 160 zł
Uczestnik bierny/słuchacz - 100 zł
Student.doktorant APS - 60 zł

Cena zawiera:
Udział w Konferencji w sesji plenarnej oraz w sesjach tematycznych
Publikację w postaci recenzowanej monografii
Przerwy kawowe z poczęstunkiem oraz przerwę obiadową
Certyfikat udziału w konferencji
Wymianę doświadczeń

Dokumenty

Zapisy zostały zakończone Dziękujemy

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589 36 00

Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
Dr hab., prof. APS Ewa Zasępa: zasepa@aps.edu.pl

W sprawie szczegółowych informacji dotyczące faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt pod numer Tel. 589-36-00 wew. 2065
Alicja Pęczyk apeczyk@aps.edu.pl