Jubileusz 95-lecia APS

Promocja zdrowia psychicznego

od teorii do praktyki

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej

Termin i miejsce: 7-8 listopada 2019 r. - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Promocja zdrowia psychicznego jest jedną z form pomocy psychologicznej wymienianych obok poradnictwa psychologicznego, interwencji kryzysowej czy psychoterapii. Coraz częściej jest rekomendowana jako ważna forma przeciwdziałania występowaniu zaburzeniom psychicznym oraz niezbędny sposób wzmacniania zdrowia psychicznego.

Celem pierwszej konferencji, zaplanowanej na 2019 rok, jest prezentacja sposobów promocji zdrowia psychicznego w różnych kontekstach, m.in.:

  1. w środowisku szkolnym i akademickim - wobec dzieci, młodzieży i studentów;
  2. w środowisku pracy;
  3. wobec osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodzin;
  4. wobec pacjentów chorujących przewlekle somatycznie;
  5. wobec grup zagrożonych wykluczeniem m.in. mniejszości seksualnych, migrantów, seniorów.

W wielu krajach Europy (m.in. Norwegia, Finlandia) oraz świata (Australia, Kanada) promocja zdrowia psychicznego ma własną wieloletnią tradycję. W Polsce wciąż brakuje systemowych rozwiązań dotyczących wprowadzania efektywnych programów promocji zdrowia psychicznego, zasad realizacji oraz weryfikacji ich skuteczności. Szereg dokumentów krajowych, jak i europejskich zaleca wprowadzanie oraz realizację programów promocji zdrowia psychicznego. Zatem ważna, interesująca i kształcąca jest prezentacja dobrych praktyk i ich efektów, które realizowane są zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do spotkania się praktyków i badaczy, możliwością wymiany doświadczeń oraz szansą na nawiązanie współpracy i wypracowanie wspólnych działań w różnych środowiskach.

Koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł.

Zapraszamy do zapisu od 15.05.2019. do 15.09.2019.

Pliki do pobrania

Zaproszenie


Zapisz się

Deklaracja udziału

Tak
Nie
Autorem korespondencyjnym
Współautorem rozdziału

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589 36 00

Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego
Instytut Psychologii

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
dr Lidia Zabłocka-Żytka lzablocka@aps.edu.pl

W sprawie szczegółowych informacji dotyczące faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt pod numer Tel. 589-36-00 wew. 2065
Alicja Pęczyk apeczyk@aps.edu.pl