Deklaracja udziału

Tak
Nie
Autorem korespondencyjnym
Współautorem rozdziału