Wolontariusz pokolenia Y

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa

Termin i miejsce: 22 listopada 2019 r. - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Koszt uczestnictwa: 120 zł - prelegent / 80 zł - słuchacz / 40 zł - student

Wydarzenie będzie okazją do twórczej wymiany refleksji na temat wolontariatu, sylwetki wolontariusza pokolenia Y (inspiracją do podjęcia takiej tematyki jest m.in. artykuł Doroty Ciechanowskiej Akademickie kształcenie pokolenia Y w perspektywie zmian w dydaktyce szkoły wyższej, 2014). Pragniemy zadbać o czas i warunki potrzebne do pogłębionej dyskusji na temat poruszanych zagadnień. Konferencja jest próbą tworzenia cyklicznych spotkań w nurcie wolontariatu w najstarszej uczelni pedagogicznej w Polsce. Mamy również nadzieję, że lepiej się poznamy i nawiążemy kontakty naukowe.

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności: naukowców, doktorantów, studentów zajmujących się problematyką wolontariatu; organizacje wolontariackie, które na co dzień tworzą struktury wolontariatu, niosą pomoc w różnych obszarach; wolontariuszy, którzy angażują się w różnorakie działania pro społeczne.

Dokumenty

Deklaracja udziału

Prelegent: pracownik naukowo-dydaktyczny, pracownik dydaktyczny, pracownik naukowy, doktorant, przedstawiciel organizacji wolontariackiej. Koszt 120 zł (obejmuje: materiały konferencyjne, obiad, przerwę kawową oraz publikację)
Słuchacz. Koszt 80 zł (obejmuje: materiały konferencyjne, obiad, przerwę kawową)
Student. Koszt 40 zł (materiały konferencyjne, zaświadczenie o udziale)

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589 36 00

Instytut Pedagogiki Specjalnej

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
wolontariuszY@aps.edu.pl

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt pod numer Tel. 589-36-00 wew. 2065
Alicja Pęczyk apeczyk@aps.edu.pl