Jubileusz 100-lecia APS

WSPIERANIE RODZINY W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

Ogólnopolska konferencja naukowa

Termin i miejsce: 11-12 maja 2022r. - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Rodzina jest podstawową grupą społeczną podlegająca przemianom politycznym, społecznym i kulturowym, które odciskają wyraźne piętno na egzystencji wszystkich jej członków, co więcej trwająca pandemia wirusa SARS–CoV–2 stwarza nowe zagrożenia, które wymagają integracji środowisk, instytucji i organizacji, którym los rodzin nie jest obojętny.

Podstawowym celem konferencji jest podjęcie dyskusji oraz zachęta do refleksji nad systemem wsparcia rodziny i wyzwaniami z nią związanymi w ujęciu interdyscyplinarnym, dlatego chcielibyśmy zaprosić zarówno naukowców jak i praktyków (pedagogów, psychologów, prawników, medyków, pracowników socjalnych) i inne zainteresowane osoby do udziału w konferencji.

Ponadto, konferencja ma za zadanie zapoznać jej uczestników z formami wsparcia i pomocy, jakie mogą zostać udzielone rodzinom w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.

Dokumenty

Zapisy zostały zakończone Dziękujemy

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589 36 00

KATEDRA POLITYKI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ
KOŁO NAUKOWE PRACY SOCJALNEJ „POZYTYW”

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
dr Katarzyna Stanek: kstanek@aps.edu.pl