Jubileusz 95-lecia APS

Doradztwo zawodowe w rehabilitacji

Wymiary wsparcia instytucjonalnego w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

IV Konferencja Naukowa z cyklu Doradztwo zawodowe w rehabilitacji

Termin i miejsce: 8 czerwca 2018 r. (godz. 10.00-16.00) - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa (Aula B)

Cele konferencji
ukazanie roli rehabilitacji zawodowej w kształtowaniu jakości życia osób z niepełnosprawnościami
analiza prawnych oraz organizacyjnych podstaw zatrudnienia wspomaganego
upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
przedstawienie modelu naturalnej asystentury jako przykładu uniwersalnego projektowania usług w urzędzie pracy
wymiana doświadczeń oraz budowanie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty

Zapisy zostały zakończone Dziękujemy

+

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589 36 00

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Pracownia Rehabilitacji Zawodowej
Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
Rafał Skrzypczyk: rafal.skrzypczyk@far.org.pl