Za kulisami. Role społeczne wczoraj i dziś

Konferencja w ramach Dnia Socjologii APS

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa

Termin i miejsce: 09.05.2024 r. - Akademia Pedagogiki Specjalnej ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Podczas X edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dzień Socjologii”, organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Socjologii „Socjosfera” oraz Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pragniemy przyjrzeć się różnym opowieściom zakorzenionym w empirii, jak również koncepcjom teoretycznym, propozycjom projektów badawczych, przygotowanych przez osoby studenckie i doktoranckie z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Interesuje nas przede wszystkim podejście interdyscyplinarne w badaniach nad rolą społeczną, dlatego zapraszamy do udziału w konferencji osoby reprezentujące różne dyscypliny: socjologię, psychologię, pracę socjalną, pedagogikę, filozofię, antropologię, etnografię, historię, ekonomię i inne.

Tematyka konferencji obejmuje, ale nie ogranicza się, do następujących zagadnień:

 • Społeczne normy i oczekiwania a autonomia jednostki: wyzwania i perspektywy.

 • Dynamika zmian społecznych a ewolucja ról społecznych.

 • Rola społeczna w kontekście polikryzysu (pandemii, wojen, kryzysu ekonomicznego): adaptacja, wyzwania i nowe perspektywy.

 • Społeczne oczekiwania a indywidualne aspiracje: między wymogami społecznymi a samorealizacją.

 • Scena i kulisy. Rola społeczna w przestrzeni publicznej i prywatnej.

 • Technologia, era cyfrowa, nowe media, neoplemienność a zmieniające się role społeczne.

 • Instytucje władzy a przekształcenia społecznych ról.

 • Kultura konsumpcji a kształtowanie się społecznych ról konsumenta.

 • Role rodzinne: tradycja i nowoczesność.

 • Feminizm i zmiany roli społecznej kobiety i mężczyzny.

 • Godzenie ról społecznych (np. roli matki i pracowniczki) i związane z tym napięcia i wyzwania.

 • Przemiany rynku pracy i ich wpływ na role pracownicze.

 • Role społeczne w starzejącym się społeczeństwie: wyzwania i możliwości.

 • Migracje a adaptacja społeczna: zmiany w rolach społecznych w zglobalizowanym świecie.

 • Nierówności społeczne a redefinicja ról.

 • Rola społeczna w kontekście ekologicznego kryzysu: od indywidualnych działań po społeczną transformację.

Na zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia 2024 r. Informacja o przyjęciu wystąpienia zostanie wysłana do 26 kwietnia 2024 r.

Dokumenty

Pliki do pobrania

Regulamin


Zapisz się

Zapisy zostały zakończone Dziękujemy

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
socjosfera@aps.edu.pl