ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE

Nowe spojrzenie na możliwości osób z niepełnosprawnościami

Konferencja Naukowa 12.05.2016

Termin i miejsce: 12 maja 2016r. (godz. 10.00-16.30) - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli świata nauki oraz praktyków: trenerów pracy, doradców zawodowych, nauczycieli i wychowawców, terapeutów zajęciowych, studentów kierunków pedagogicznych, psychologii, socjologii, którzy zainteresowani są problematyką niepełnosprawności oraz rynku pracy

Cele konferencji:
prezentacja teoretycznych, prawnych oraz organizacyjnych podstaw zatrudnienia wspomaganego;
upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
wymiana doświadczeń oraz budowanie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Komitet naukowy

Komitet Naukowy


prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz


prof. dr hab. Joanna Głodkowska


dr hab. prof. UWr Beata Cytowska


dr hab. prof. UŁ Agnieszka Lipińska-Grobelny


dr hab. prof. APS Franciszek Szlosek


dr hab. prof. APS Bernadeta Szczupał


dr hab. prof. APS Grzegorz Szumski


dr hab. Daniel Kukla


dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska

Przewodnicząca konferencji


dr Barbara Trochimiak

Sekretarz konferencji


Dokumenty

Zapisy zostały zakończone Dziękujemy

+

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589 36 00

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Pracownia Rehabilitacji Zawodowej
Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
dr Elżbieta Wojtasiak, mgr Piotr Krawczyk: rehabilitacja@aps.edu.pl
mgr Monika Zakrzewska: biuro@pfzw.pl