Zdolności i twórczość

Nowe perspektywy badawcze i rozwojowe

Międzynarodowa konferencja naukowa

Termin i miejsce: 16-17.09. 2021 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa oraz w przestrzeni wirtualnej

Zdolności i twórczość są interesującymi i ciągle aktualnymi obszarami analiz teoretycznych, dociekań badawczych i działań praktycznych. Dobrym miejscem do dzielenia się doświadczeniami i osiągnięciami jest konferencja, podczas której tworzy się przestrzeń do dyskusji naukowców z różnych środowisk akademickich. Konferencja organizowana przez Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ma charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy teoretyków i praktyków z zakresu takich nauk jak: psychologia, pedagogika, socjologia, filozofia. Miło nam będzie gościć także przedstawicieli stowarzyszeń, samorządów oraz instytucji wspierających pracę nauczycieli, dla których tematyka zdolności jest ważna. W czasie konferencji przewidziane są: sesje plenarne, sesje tematyczne, sesje posterowe. Możliwy jest także udział w konferencji bez prelekcji (uczestnictwo bierne). Warunkiem udziału w konferencji jest rejestracja oraz akceptacja regulaminu.

Tematyka obrad w sekcjach będzie koncentrowała się wokół:

twórczości realizowanej jako akt podmiotowy oraz rozwijanej w rzeczywistości domowej, szkolnej, akademickiej; przedmiotem analiz będą obszary i działania praktyczne wzbogacające aktywność twórczą osób w różnym wieku
zdolności: dziecka, ucznia, osoby dorosłej, postrzeganych z perspektywy badań ilościowych, ale także analizowanych w kontekście biograficznym; uwarunkowań rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych, ale też środowiska lokalnego i wirtualnego; uwarunkowań psychospołecznych rozpoznawania i rozwoju zdolności
klasycznych i współczesnych teorii i modeli zdolności i twórczości oraz ich przejawów w praktyce
zagadnień metodologicznych związanych z realizacją badań w obszarze zdolności i twórczości
oraz innych, nowych, unikatowych obszarów badawczych zaproponowanych przez prelegentów.

Do pobrania

Regulamin

Zapisz się

Deklaracja udziału

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589 36 00

Kontakt z organizatorem:
zdolni@aps.edu.pl

Szczegółowe informacje:
www.aps.edu.pl/zdolni