Jubileusz 100-lecia APS

Zielona Akademia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju jako wyzwanie pedagogiczne w obliczu kryzysu klimatycznego

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Termin i miejsce: 8 czerwca 2022 r. - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Konferencja odbędzie się formule hybrydowej,co oznacza, że część uczestników:
weźmie czynny udział osobisty w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej (z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego);
weźmie bierny udział jako Obserwator w obradach Seminarium, które będą transmitowane.

ON-LINE: słuchacze będą mogli uczestniczyć w formie zdalnej za pomocą MS Teams. Link zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej zapisanej podczas rejestracji.

Dla zarejestrowanych uczestników będzie możliwość uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w seminarium.

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym Międzynarodowym Seminarium Naukowym "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie pedagogiczne w obliczu kryzysu klimatycznego", która odbędzie się w formie hybrydowej w dniu 8 czerwca 2022 r.

Dlaczego ten temat jest ważny?

Kryzys klimatyczny, postępująca degradacja środowiska naturalnego oraz problemy społeczno-ekonomiczne wpływające na jakość życia ludzi są bardzo dużym wyzwaniem dla edukacji. Działania podejmowane przez instytucje światowe takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych zmierzają to rozwijania koncepcji edukacji opartej na wartościach, zmierzającej do wychowania człowieka dbającego o zdrowie i środowisko przyrodnicze przy optymalnym rozwoju cywilizacyjnym, z myślą o przyszłych pokoleniach. Mijają kolejne lata od przyjęcia Agendy 21, która miała być programem działań na XXI. wiek, dlatego rodzi się pytanie – w jakim punkcie jesteśmy? Jak przebiega proces edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie? W jakim stopniu jesteśmy przygotowani do jej wdrażania? Czy posiadamy właściwie przygotowane kadry, które są w stanie tworzyć zrównoważoną przestrzeń uczenia się? Na te pytania między innymi postaramy się odpowiedzieć w trakcie Międzynarodowego Seminarium Naukowego.

Międzynarodowe Seminarium Naukowe z okazji 100-lecia APS jest poświęcone roli pedagogów w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu. Kryzys klimatyczny jaki dotyka naszą planetę spowodowany jest m.in. działalnością człowieka i nadmiernym wykorzystywaniem naturalnego środowiska, dlatego stanowi on nie lada wyzwanie dla wszystkich ludzi, a w szczególności naukowców, pedagogów, czy liderów lokalnych środowisk, którzy tworzą przestrzeń zrównoważonego uczenia się i podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i zdrowotnej poprzez edukację i działania na rzecz środowiska. W czasie seminarium będziemy poszukiwać rozwiązań, w jaki sposób zwiększyć zaangażowanie władz i nauczycieli do podejmowania programów kształcenia środowiskowego, ochrony bioróżnorodności i rozumienia koncepcji zrównoważonego rozwoju.

W Seminarium wezmą udział: eksperci ds. ochrony klimatu, pedagodzy społeczni, przyrodnicy i nauczyciele z Polski i Norwegii, którzy będą prezentować różne rozwiązania stosowane w edukacji ekologicznej.

Seminarium będzie towarzyszyć wystawa o Celach Zrównoważonego Rozwoju przygotowana przez studentów pedagogiki pod kierunkiem prof. Ligii Tuszyńskiej i dr Anny Zielińskiej.

Język konferencji: polski i angielski (wystąpienia nie będą tłumaczone).

Udział w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym jest bezpłatny.

Każda zapisana osoba otrzyma elektroniczny certyfikat uczestnictwa (w formacie PDF).

Dokumenty

Pliki do pobrania

Zaproszenie

Program


Zapisz się

Deklaracja udziału

+

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589 36 00

Zakład Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju,
Zespół ds. Ekologii APS,
Zespół projektowy: Zielony plecak szkolny dla klimatu Ziemi,
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
dr hab. Jan Amos Jelinek jajelinek@aps.edu.pl, dr Anna Korwin-Szymanowska akorwin@aps.edu.pl,

Patronat