II Konferencja Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży

Tendencje autodestruktywne u dzieci i młodzieży. Wyzwania dla specjalistów i praktyków.

II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży

Termin i miejsce: 13.06.2024 r. - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Opłata konferencyjna: 150 zł (udział w samych wykładach) lub 200 zł (udział w wykładach i warsztatach) - płatna w ciągu 7 dni od daty rejestracji

Konferencja "Tendencje autodestruktywne u dzieci i młodzieży – wyzwanie dla specjalistów i praktyków " jest wydarzeniem skupiającym ekspertów z różnych dziedzin, w tym psychologów, pedagogów, terapeutów i badaczy, mającym na celu zwiększenie świadomości i poszukiwanie rozwiązań dotyczących problemu autodestrukcji wśród młodych ludzi. Główne tematy prezentowane na konferencji obejmują szeroki zakres kwestii związanych z autodestrukcją, od jej podstawowych definicji, poprzez różne formy i przyczyny, aż po metody interwencji i wsparcia.

Jednym z kluczowych tematów konferencji są różne formy autodestrukcji, takie jak samookaleczenia, zaburzenia odżywiania, nadużywanie substancji czy zaangażowanie w ryzykowne zachowania. Prelegenci prezentować będą najnowsze badania dotyczące przyczyn i czynników ryzyka tych zachowań, w tym wpływu czynników rodzinnych, społecznych, a także wpływu mediów i kultury. Innym ważnym tematem są metody identyfikacji wczesnych oznak tendencji autodestrukcyjnych, co jest kluczowe dla skutecznej prewencji i interwencji.

Ważnym aspektem konferencji są także prezentacje dotyczące strategii wsparcia i interwencji. Dzięki planowanym warsztatom uczestnicy będą mieli możliwość poznania skutecznych metod pracy z dziećmi i młodzieżą, jak również z ich rodzinami i otoczeniem. Konferencja może także poruszać tematykę zapobiegania autodestrukcji poprzez edukację, promowanie zdrowego stylu życia i budowanie odporności psychicznej.

Dokumenty

Deklaracja udziału

+

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
2kpkdm@aps.edu.pl

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt
Małgorzata Nurzyńska mnurzynska@aps.edu.pl