Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu OSOBA,
pt. Akceptacja, Partycypacja, Solidarność społeczna ‒ interdyscyplinarne wyzwania w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich - 15.12.2022

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 1922 – 2022

  • Akceptacja
  • Partycypacja
  • Solidarność społeczna

Konferencja jest przywołaniem spotkań naukowych, zainaugurowanych w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W tym to też czasie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie rozpoczęliśmy organizację międzynarodowych konferencji z cyklu OSOBA, podczas których wielokrotnie rozważaliśmy przewodnią myśl patronki Uczelni i twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce – Profesor Marii Grzegorzewskiej, dotyczącą punktu archimedesowego człowieka, czyli fenomenu, dzięki któremu może on się realizować jako Osoba.

W roku 2022 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) będzie obchodziła Jubileusz 100­lecia swojego istnienia. Podczas Konferencji, przywołując humanistyczne, ponadczasowe idee Patronki Uczelni, zawarte w przesłaniu Nie ma kaleki ‒ jest człowiek, pragniemy interdyscyplinarnie rozważać problemy współczesności. Nakreślają je trzy obszary: akceptacja, partycypacja, solidarność społeczna. Ich rozwinięciem są między innymi przywołane szczegółowe zagadnienia:

  • Akceptacja‒ tożsamość Innego, jakość życia, wyzwalanie potencjału, autonomia
  • Partycypacja‒ normalizacja, inkluzja, współdziałanie, samorealizacja
  • Solidarność społeczna‒ prawa człowieka, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, przynależność społeczna

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich różnych dyscyplin oraz praktyków, którzy w tworzonych koncepcjach, podejmowanych badaniach i w swoim bezpośrednim zaangażowaniu zawodowo-społecznym uczestniczą w urzeczywistnianiu humanistycznych idei, głoszących, że różnice nadają sens bycia razem. Wzmacniają także dążenia, przejawiające się w trosce o zrównoważony rozwój, w którym inkluzja społeczna stanowi niezwykle istotne ogniwo osiągnięcia dobrobytu poszczególnych osób i całych społeczeństw, jest szansą redukcji nierówności społecznych i budowania sprawiedliwego społeczeństwa inkluzyjnego.

Konferencja odbędzie 15 grudnia 2022. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wydarzenie odbędzie się stacjonarnie oraz w wersji online.

Konferencja jest współfinansowana w ramach projektu Acceptance, Participation, Social Solidarity - an interdisciplinary challenge in creating a society for all, realizowanego w programie "Doskonała nauka - Wsparcie konferencji naukowych" Ministerstwa Edukacji i Nauki, nr projektu DNK/SP/512089/2021.

Konferencja nawiązuje do Celów Zrównoważonego Rozwoju.

UN goal 3 UN goal 4 UN goal 10

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej swoje dziedzictwo wywodzi z tradycji założonego przez Marię Grzegorzewską w 1922 roku Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Podczas stuletniego funkcjonowania Uczelnia jest miejscem poszukiwania prawdy, przekazywania wiedzy i pielęgnowania kultury. Wypełniając te nadrzędne ramy oraz uwzględniając rodzaj zaspokajanych potrzeb społecznych, funkcjonowanie naszej Uczelni należy traktować w kategoriach posłannictwa.

Misją Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zgodnie z przesłaniem patronki Uczelni „nie ma kaleki – jest człowiek” (Grzegorzewska 1967), jest przygotowanie pedagogów specjalnych, nauczycieli i innych specjalistów pracujących na rzecz osób wymagających wsparcia w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób z niepełnosprawnością w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli.

W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształceni są i będą wszyscy studenci naszej Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych, jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk, na rzecz których będą pracować. Akademia jako wspólnota studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników dostarcza wzorce dobrych obyczajów w życiu akademickim i publicznym, a jej absolwenci spełniają wysokie normy etyczne.

Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając sys­tematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

Za skrótem APS kryje się wieloletnia tradycja w realizacji ważnych dla naszej misji wartości, które dzisiaj możemy odczytać jako:

Zapraszamy do odwiedzenia strony poświęconej obchodom 100LECIA Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

dr Ewa Dąbrowa

Przewodnicząca Komitetu
Instytut Pedagogiki,
Zakład Podstaw Pedagogiki

dr Diana Aksamit

Wiceprzewodnicząca Komitetu
Instytut Pedagogiki Specjalnej. Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

dr hab. Anna Perkowska Klejman, prof. APS

Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej

dr hab. Bronisław Treger, prof. APS

Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Socjologii Zmiany Społecznej

dr Magdalena Janota Bzowska

Instytut Edukacji Artystycznej, Zakład Teorii i Historii Sztuki

dr Katarzyna Nawrocka

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej

dr Joanna Moleda

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej

dr Anna Więcek-Durańska

Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego

dr Iwona Konieczna

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

dr Katarzyna Kruś-Kubaszewska

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

dr Radosław Piotrowicz

Instytut Pedagogiki Specjalnej

dr Milena Miałkowska-Kozaryna

Instytut Pedagogiki Specjalnej

dr Agnieszka Żabińska

Instytut Pedagogiki Specjalnej

mgr Adrian Kabat

Szkoła Doktorska APS

mgr Joanna Zalewska

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka

mgr Klaudia Majewska

Sekretariat Konferencji
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Prof. Joanna Głodkowska
Przewodnicząca Komitetu
Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, Warszawa (PL)

Prof. Paweł Boryszewski
Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej APS, Warszawa (PL)

Prof. Paweł Bronowski
Instytut Psychologii APS, Warszawa (PL)

Prof. Christie L. Cavanaugh, Ph.D.
Clinical Associate Professor and edTPA Coordinator
University of North Carolina Greensboro

Prof. Jonathan Chitiyo
University of Pittsburgh (US)

Prof. Morgan Chitiyo
University of North Carolina (US)

Prof. Maria Chodkowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (PL)

Prof. Iwona Chrzanowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (PL)

Prof. PIERO CRISPIANI
Professore Ordinario di Didattica generale e Pedagogia speciale
Direttore scientifico del Centro Italiano Dislessia
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Prof. Grażyna Dryżałowska
Uniwersytet Warszawski (PL)

Prof. Szabolcs Fabula
University of Szeged (HU)

Prof. Fabio Ferrucci
University of Molise, Campobasso (IT)

Prof. Anna Firkowska-Mankiewicz
Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, Warszawa (PL)

Prof. Zenon Gajdzica
Uniwersytet Śląski, Katowice (PL)

Prof. Sally Goddard Blythe
The Institute for Neuro-Physiological Psychology (GB)

Prof. Su Jan-Lin
National Kaohsiung Normal University (TW)

Prof. Janusz Kirenko
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (PL)

Prof. Stanisław Kowalik
Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań (PL)

Prof. Lea Kozminsky
Kaye Academic College of Education, Beersheba (IL)

Prof. Amadeusz Krause
Uniwersytet Gdański, Gdańsk (PL)

Prof. Danuta Krzystostoszek-Duch
Instytut Filozofii i Socjologii APS, Warszawa (PL)

Prof. Kuczyńska-Kwapisz
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (PL)

Prof. Ewa Maria Kulesza
Instytut Pedagogiki Specjalnej APS, Warszawa (PL)

Prof. Akhilesh Kumar
Indian Institute of Technology (IN)

Prof. Tatiana Viktoryja Lisovskaya
National Institute of Education of Ministry of Education of the Republic of Belarus (BY)

Prof. Maria del Mar Badia
University of Barcelona, Barcelona (ES)

Prof. Olena Martynchuk
Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv (UA)

Prof. Floyd Morris
The University of the West Indies (JM)

Prof. Patricia O'Brien
The University of Sydney, Sydney (AU)

Prof. Agnieszka Olechowska
Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji APS, Warszawa (PL)

Prof. Stefan Paruch
Instytut Edukacji Artystycznej APS, Warszawa (PL)

Prof. Diane Ryndak
University of North Carolina at Greensboro (US)

Prof. Małgorzata Sekułowicz
Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław(PL)

Prof. Henryk Skarżyński
Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, Kajetany (PL)

Prof. Andrzej Twardowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (PL)

Prof. Danuta Uryga
Instytut Pedagogiki APS, Warszawa (PL)

Prof. Miguel Verdugo
University of Salamanca (ES)

Prof. Michael Wehmeyer
University of Kansas (US)

Prof. John Wheeler
East Tennessee State University (US)

Felicia Wilczenski
University of Massachusetts (US)

Prof. Janina Wyczesany
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków (PL)

Prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys
Uniwersytet Warszawski, Warszawa (PL)

Prof. Marzenna Zaorska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn (PL)

Prof. Teresa Żółkowska
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin (PL)

REJESTRACJA

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie konferencja w odbędzie się w trybie hybrydowym zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Opłata obejmuje prezentację podczas konferencji, dostęp do sesji konferencyjnych na żywo i materiałów oraz gotowy do druku elektroniczny certyfikat czynnego uczestnictwa w konferencji. Z uwagi na sytuację proponujemy różne sposoby uczestniczenia w konferencji

Termin rejestracji upływa 31 października 2022 roku.

Z uwagi na międzynarodowy charakter planowanej konferencji, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne. Osoby rejestrujące się na konferencję, mogą dokonać wyboru w jakim języku będą miały wystąpienie.

Opłaty za udział w konferencji należy dokonać w terminie 14 dni roboczych od dnia rejestracji, na rachunek bieżący Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dopiskiem: “ACCEPTANCE, PARTICIPATION, SOCIAL SOLIDARITY”, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w konferencji
Numer konta: 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606
Numer IBAN: PL61 2490 0005 0000 4530 3456 2606
BIC/SWIFT: ALBPPLPW

PROGRAM

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

8:00-9:00 REJESTRACJA Hol budynku C
9:00-9:15 „ Film z cyklu JEST CZŁOWIEK pt.„ AKCEPTACJA” Uroczyste rozpoczęcie Konferencji/CONFERENCE OPENING
J.M. Rektor APS dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS Przewodnicząca Komitetu Naukowego Prof. dr hab. Joanna Głodkowska
AULA B
LINK DOSTĘPU ONLINE
9:15-9:35 Prof. dr hab. Krzysztof Zaremba Technika w życiu Człowieka, Człowiek w świecie techniki
9:35-9:55 Prof. dr hab. Henryk Skarżyński Ja dziś słyszę ‒ 30 lat programu w Polsce
9:55-10:15 Prof. dr hab. Amadeusz Krause Dorobek Marii Grzegorzewskiej z perspektywy walki o tożsamość naukową współczesnej pedagogiki specjalnej
10:15-10:35 Prof. Piero Crispiani Neuroactivation as neurointegration: The paths of inclusion
10:35-10:55 Prof. dr hab. Maria Chodkowska Nie ma kaleki – jest człowiek…w rolach przez siebie pełnionych. Problemy pedagogiki specjalnej w kontekście tez teorii ról społecznych
10:55-11:15 Prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska Listy do młodego nauczyciela ‒ reminiscencje
11:15-11:30 MINI RECITAL AGATY ZAKRZEWSKIEJ
MUSIC RECITAL AGATA ZAKRZEWSKA
11:30-11:45 PRZERWA KAWOWA
COFFEE BREAK
WYSTAWA
11:45-12:00 Prof. dr hab. Joanna Głodkowska Celebrowanie różnic horyzontem wartości XXI wieku
12:00-12:15 Prof. Michael Wehmeyer Securing the success and sustainability of inclusive education in challenging times
12:15-12:30 Prof. John Wheeler A history positive behavior supports for persons with disabilities: reflections from the field
12:30-12:45 Prof. dr hab. Marzenna Zaorska Działalność Sekcji Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w kontekście realizacji misji polskiej pedagogiki specjalnej
12:45-13:00 Prof. dr hab. Janusz Kirenko Modele niepełnosprawności w teorii i praktyce rehabilitacji i pedagogiki specjalnej
13:00-13:15 Prof. Akhilesh Kumar Impressions of principle of normalization on global inclusive practices
13:15-13:30 Prof. Sally Goddard Blythe The Body Learns Too
How the functional relationship between the brain and body helps to form connective highways for the mind
13:30-13:45 Prof. dr hab. Andrzej Twardowski Geneza, założenia i zalety kulturowego modelu niepełnosprawności
13:45-14:00 Prof. dr hab. Teresa Żółkowska Niepełnosprawność z perspektywy posthumanizmu
14:00-14:15 Prof. dr hab. Zenon Gajdzica Koordynator Edukacji Włączającej - w poszukiwaniu teoretycznych podstaw systemowej roli, na marginesie doświadczeń SENCo w wybranych krajach
14:15-14:30 Prof. Nella Nyczkało Aktualność idei filozofii i pedagogiki serca Marii Grzegorzewskiej w warunkach rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie
Film z cyklu JEST CZŁOWIEK pt. „SOLIDARNOŚĆ”
14:30-15:30 PRZERWA OBIADOWA

„BUDZIĆ, ROZWIJAĆ I WZBOGACAĆ ZAINTERESOWANIE W SPOJRZENIU NA CZŁOWIEKA I KSZTAŁTOWANIU ŻYCZLIWEJ DLA NIEGO POSTAWY ZAWSZE I WSZĘDZIE, W KAŻDYM KONTAKCIE I WE WSPÓŁŻYCIU, I WE WSPÓŁPRACY – TĘDY WŁAŚNIE PROWADZI DROGA DO DOBREGO SAMOPOCZUCIA JEDNOSTKI, DO ROZWOJU HARMONII” MARIA GRZEGORZEWSKA

MODERATOR: DR HAB. JAN ŁASZCZYK, PROF. APS
SALA SENATU BUDYNEK C

15:30-15:45 dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS;
dr Diana Aksamit
Wspieranie człowieka w sytuacjach kryzysowych wyzwaniem współczesnego świata
15:45-16:00 dr hab. Edyta Widawska. Prof. UŚ. Relacje społeczne w prawoczłowieczej perspektywie
16:00-16:15 dr hab. Dorota Kornas- Biela, prof. KUL Prenatalna diagnoza stanu zdrowia dziecka jako wyzwanie dla pedagogiki specjalnej
16:15-16:30 dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS Przebaczenie a dobrostan u małżonków osób z niepełnosprawnością ruchową
16:30-16:45 dr Ruth Dorot The contribution of monuments to educating about Holocaust remembrance and commemoration
16:45-17:00 dr Agnieszka Franczyk,
dr Weronika Kurcz
Autonomia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – perspektywa porównawcza
17:00-17:15 dr hab. Magdalena Olempska-Wysocka, prof. UAM Poznawcze i emocjonalne uwarunkowania funkcjonowania społecznego dzieci z zaburzeniami komunikacji
17:15-17:30 dr Monika Zima- Parjaszewska Komu zależy na włączeniu społecznym i niezależnym życiu osób z niepełnosprawnościami? Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce 2012-2022
17:30-17:45 Prof. Larysa Łukianowa Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością: doświadczenia zagraniczne dla Ukrainy
17:45-18:00 dr Radosław Piotrowicz Bezpieczna przyszłość- model wsparcia środowiskowego od wspomagania do wspierania osób z niepełnosprawnością w życiu codziennym

,,PRAWDA TO BOWIEM WIECZNIE ŻYWA, ŻE POZA PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM CZŁOWIEKA, POZA JEGO WYKSZTAŁCENIEM NAJISTOTNIEJSZĄ, NAJBARDZIEJ PODSTAWOWĄ WARTOŚCIĄ W JEGO PRACY JEST JEGO CZŁOWIECZEŃSTWO” MARIA GRZEGORZEWSKA

MODERATOR: DR HAB. DANUTA URYGA, PROF. APS
AULA B – BUDYNEK C

15:30-15:45 Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski Niesamorządna samorządność szkolna
15:45-16:00 Prof. Autayeva Akbota;
Prof. Bekbayeva Zeinep
Inclusive education in Kazakhstan: past, present, future
16:00-16:15 dr hab. Jacek Kulbaka, prof. APS;
dr Anna Hryniewicka;
dr Iwona Czarnecka
Organizacja kształcenia specjalnego w Polsce w czasach Marii Grzegorzewskiej. Plany, osiągnięcia, braki w systemie edukacji specjalnej
16:15-16:30 dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM „Dangerous criminals” jako wyzwanie dla całej społeczności inkarcerowanej
16:30-16:45 dr hab. Zdzisław Kazanowski, prof. UMCS
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM;
dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM
Ocena własnych kompetencji zawodowych do kształcenia ucznia z niepełnosprawnością u nauczycieli ogólnodostępnych szkół podstawowych
16:45-17:00 dr hab. Rafał Majzner, prof. ATH Współczynnik niepełnosprawności głosowej nauczycieli wczesnej edukacji. Doniesienia z badań
17:00-17:15 Mgr Zuzanna Narkun Poczucie własnej skuteczności nauczycieli w edukacji włączającej: uwarunkowania i następstwa
17:15-17:30 dr Wioleta Duda,
dr Katarzyna Zalas
Uniwersalne kierunki uniwersalne społeczeństwo
17:30-17:45 dr Milena Miałkowska- Kozaryna Kompetencje społeczne przyszłych pedagogów specjalnych
17:45-18:00 dr Katarzyna Skalska Postrzeganie własnej autonomii a wsparcie społeczne studentów z niepełnosprawnością ruchową
18:00-18:15 dr Emilia Śmiechowska- Petrovskij Edukacja wizualna osób niewidomych w zakresie sztuki

„WIEMY, ŻE NIE NALEŻY NIKOGO PRZEKREŚLAĆ, NIKOGO POTĘPIAĆ, BO W KAŻDYM JEST COŚ POZYTYWNEGO, ALE NALEŻY DAĆ WSZYSTKIM I KAŻDEMU MOŻNOŚĆ REHABILITACJI PRZEZ PRACĘ NAPRAWDĘ RZETELNĄ I UCZCIWĄ, NA KTÓREJ NAM TAK ZALEŻY I KTÓRA JEST NAM TAK BARDZO POTRZEBNA” MARIA GRZEGORZEWSKA

MODERATOR: DR HAB. MAŁGORZATA KUPISIEWICZ, PROF. APS
SALA 1109 BUDYNEK A

15:30-15:45 Prof. Wiaczesław Zasenko,
Prof. Lesia Prochorenko
Oświata specjalna w Ukrainie: realia i perspektywy
15:45-16:00 dr hab. Hanna Żuraw, prof. UPH Studia nad niepełnosprawnością -wątki mało znane i pomijane
16:00-16:15 dr hab. Irena Ramik- Mażewska, Prof. US Media społecznościowe jako przestrzeń emancypacyjnych działań osób z niepełnosprawnością
16:15-16:30 dr hab. Remigiusz Kijak, prof. UW Performatywne badania seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
16:30-16:45 Prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Upośledzenie umysłowe a równouprawnienie podmiotów
16:45-17:00 dr Ewa Grudziewska
dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
Sprawiedliwość naprawcza szansą na akceptację, partycypację i solidarność społeczną
17:00-17:15 dr hab. Agnieszka Wołowicz Badania partycypacyjne z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną
17:15-17:30 dr Aleksandra Pyrzyk- Kuta Visual Vernacular - nowoczesna forma sztuki łącząca świat osób Głuchych i słyszących
17:30-17:45 dr Patryk Kujan Etyczny wymiar pracy kuratora sądowego
17:45-18:00 Mgr Klaudia Majewska- Bielska,
Mgr Marcin Bielski
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną- dobre praktyki
18:00-18:15 Mgr Katarzyna Kruś,
Mgr Mariusz Fila
Wykorzystanie gamifikacji we włączaniu zawodowym osób z trudnościami w uczeniu się
18:15-18:30 Mgr Agnieszka Drewnowska Orzeczenie i co dalej? Sytuacja szkolna i pozaszkolna uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

„KAŻDY CZŁOWIEK MUSI PRZEJŚĆ PRZEZ SZKOŁĘ (…) IM LEPSZY BĘDZIE NAUCZYCIEL, TYM LEPSZY BĘDZIE ŚWIAT I ŻYCIE KAŻDEGO CZŁOWIEKA” MARIA GRZEGORZEWSKA

MODERATOR: DR HAB. BEATA JACHIMCZAK, PROF. UAM
SALA 3235 BUDYNEK C

15:30-15:45 dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą jako transfer teoretycznych i praktycznych doświadczeń pedagogiki specjalnej w nowym modelu edukacji dla wszystkich
15:45-16:00 dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS Edukacja dla wszystkich jako trzecia przestrzeń dyskursu pedagogicznego
16:00-16:15 dr hab. Grzegorz Szumski, prof. UW Modele współpracy nauczycieli w klasach włączających a rozwój psychospołeczny uczniów
16:15-16:30 dr hab. Ewa Domagała- Zyśk, prof. KUL Projektowanie uniwersalne w kontekście oceny funkcjonalnej
16:30-16:45 Dr hab. Jolanta Rzeźnicka-Krupa, prof. UG;
dr hab. Agnieszka Woynarowska, prof. UG
Edukacja w różnorodności na przykładzie Gdańskiego modelu edukacji włączającej
16:45-17:00 dr Aneta Kochanowicz Nowa terminologia w edukacji włączającej szansą na zmianę świadomości i praktyki edukacyjnej w Polsce
17:00-17:15 dr Beata Skotnicka Edukacja włączająca wysokiej jakości dla wszystkich. Dobre praktyki i bariery - prezentacja wyników badań ogólnopolskich
17:15-17:30 dr Joanna Doroszuk,
dr Karolina Tersa
Sieć wsparcia w inkluzji – budowanie alternatywnych programów wspomagających placówki edukacyjne na przykładzie edukacji dzieci z niepełnosprawnością słuchu w Gdańsku
17:30-17:45 dr Helena Liwo,
dr Katarzyna Materny
Edukacja włączająca z perspektywy nauczyciela - poszukiwania (nie)pozorowanej zmiany
17:45-18:00 dr Joanna Skibska Pomiędzy personalizacją edukacji a edukacją włączającą. Komunikat z badań
18:00-18:15 dr Dorota Prysak „Czy my jesteśmy na to przygotowani?” O procesie inkluzji w polskim systemie szkolnictwa w narracji osób (nie)świadomie realizujących zadania włączające

„IM KTO JEST LEPSZYM CZŁOWIEKIEM, LEPIEJ DO PRACY PRZYGOTOWANYM, IM MA WIĘKSZĄ DLA DRUGICH ŻYCZLIWOŚĆ, GŁĘBSZĄ O NICH TROSKĘ I POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SWOJĄ PRACĘ, TYM WIĘKSZY ZOSTAWI ŚLAD W DUSZACH DZIECI” MARIA GRZEGORZEWSKA

MODERATOR: DR EWA DĄBROWA
SALA 1207 BUDYNEK A

15:30-15:45 dr Shaban Darakchi Gendering moral panic: Anti-gender campaigns in Bulgaria and the attack on women’s rights
15:45-16:00 dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM Kręgi wsparcia w opiniach rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną
16:00-16:15 dr Ewa Dąbrowa Wsparcie dla dzieci uchodźczych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
16:15-16:30 dr Beata Szurowska Oto Człowiek - Dziecko. Osoba wyjątkowa
16:30-16:45 dr Grażyna Walczak Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań
16:45-17:00 dr Cecilia Zsögön Educational inclusion of children from migrant or refugee backgrounds: experiences from three border regions
17:00-17:15 dr Monika Pyrczak- Piega,
dr Katarzyna Kutek- Sładek
Pomiędzy pracą zawodową a życiem rodzinnym – wybrane aspekty funkcjonowania rodzinnego i zawodowego w opiniach kobiet z niepełnosprawnościami
17:15-17:30 dr Karolina Kantyka- Dziwisz Wykorzystanie muzykoterapii w celu relaksacji i wyciszenia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym
17:30-17:45 dr Magdalena Wałachowska Tutoring – metoda samorealizacji ucznia zdolnego
17:45-18:00 dr Dorota Lizoń- Szłapowska Wybrane aspekty macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie badawczej
18:00-18:15 Mgr Ewa Zając Prawo do dostępności jako klucz do inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami

„WARTOŚĆ BUDOWY ŻYCIA ZALEŻY ZAWSZE PRZEDE WSZYSTKIM OD JAKOŚCI JEJ TREŚCI, UZALEŻNIONEJ OD WARTOŚCI CZŁOWIEKA, KTÓRY JĄ TWORZY, ROZWIJA I BUDUJE” MARIA GRZEGORZEWSKA

MODERATOR: DR HAB. BERNADETA SZCZUPAŁ, PROF. APS
SALA 1209 BUDYNEK A

15:30-15:45 Prof. dr hab. Jacek Błeszyński Kindersztuba a bezstresowe wychowanie w autyzmie
15:45-16:00 Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz Wczesne rozpoznawanie ryzyka autyzmu- w stronę współpracy z lekarzami medycyny rodzinnej
16:00-16:15 dr hab. Anna Prokopiak Autonomia osób w spektrum autyzmu
16:15-16:30 dr hab. Małgorzata Walkiewicz-Krutak, prof. APS Specyficzne trudności w uczeniu się a zaburzenia widzenia
16:30-16:45 dr hab. Joanna Kobosko Jakość życia a znajomość języka migowego u osób z głuchotą prelingwalną korzystających z implantu ślimakowego
16:45-17:00 Mgr Marta Brennenstuhl-Bludnik Udostępnić przestrzeń - projektowanie inkluzywne w aspekcie zmysłów
17:00-17:15 dr Aleksandra Berkowska Potrzeby młodzieży z atopowym zapaleniem skóry dotyczące funkcjonowania w środowisku szkolnym
17:15-17:30 dr Iwona Konieczna Uczeń - pacjent z chorobą przewlekłą w placówce leczniczej - perspektywa przyszłych pedagogów specjalnych w kierunku paradygmatu humanistycznego
17:30-17:45 dr Blanka Ewa Poćwiardowska Profilaktyczny wymiar funkcji wykonawczych dzieci w wieku 3-5 lat
17:45-18:00 NITZA Davidovitch Returning to the academic campus as the end of the Covid-19 pandemic: Students perceptions of academic teaching and learning
18:00-18:15 Mgr Julia Serwa Rola terapeuty w kształtowaniu indywidualnego systemu komunikacyjnego AAC w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną

Edukacja włączająca- potrzeby i wyzwania

MODERATOR: DR LIDIA ZABŁOCKA-ŻYTKA
SALA 2223 BUDYNEK B

15:30-15:45 dr Lidia Zabłocka-Żytka,
dr Katarzyna Smolińska,
dr Dominika Wiśniewska
dr Małgorzata Woźniak- Prus
Edukacja włączająca- potrzeby i wyzwania
15:45-16:00 Eugenia Tragaki, Med, MSc, Labriana Tsiakpini Inclusive education in Greece – common challenges

„ŻYCZLIWOŚĆ WYWOŁUJE ŻYCZLIWOŚĆ, PRZYJAŹŃ RODZI PRZYJAŹŃ” MARIA GRZEGORZEWSKA

MODERATOR: DR KASPER SIPOWICZ
SALA 2225 BUDYNEK B

15:30-15:45 Prof. Szabolcs Fabula The contribution of geography to the inclusion of people with disabilities: reflections from Eastern Europe
15:45-16:00 Prof. Morgan Chitiyo Securing the Success and Sustainability of Inclusive Education in Challenging Times
16:00-16:15 dr Małgorzata Myl Prawo do edukacji jako podstawowe prawo osób z niepełnosprawnościami. Studium prawnomiędzynarodowe
16:15-16:30 PhD Barbara Barabaschi Guidance to work as a tool to increase social cohesion and active participation within disadvantaged local communities
16:30-16:45 Mgr Nurbyek Razukhan The current and future development of accessible digital technology in the field of education in Mongolia
16:45-17:00 dr Katarzyna Jas Typy tożsamości u osób w wieku późnej dorosłości zamieszkujących polską i czeską część Śląska Cieszyńskiego
17:00-17:15 dr Małgorzata Ewa Łobacz Spotkanie z osobą doświadczającą cierpienia a egzystencjalna kruchość każdej osoby ludzkiej
17:15-17:30 Lidia Magdalena Matwij,
Katarzyna Anna Smyk
Osoby ze spektrum autyzmu w percepcji studentów
17:30-17:45 Mgr Klaudia Ferenc Wybrane potrzeby opiekunów osób z niepełnosprawnościami
17:45-18:00 Msc Emese Tury-Angyal Online political news sharing on the Hungarian Facebook
18:00-18:15 dr Anna Bieganowska- Skóra Osoba z niepełnosprawnością w społeczeństwie dla wszystkich: świadomość, dostępność i komfortka

„(…) ABY ZDZIAŁAĆ COŚ WARTOŚCIOWEGO, TRZEBA BYĆ KIMŚ WEWNĘTRZNIE, TRZEBA MIEĆ SWOJE WŁASNE ŻYCIE, SWÓJ WŁASNY ŚWIAT, TRZEBA MIEĆ MOCNY FUNDAMENT PRZEKONAŃ W COŚ GORĄCO WIERZYĆ, CZEMUŚ GORĄCO SŁUŻYĆ” MARIA GRZEGORZEWSKA

MODERATOR: DR EWA WAPIENNIK-KUCZBAJSKA
SALA 2122 BUDYNEK B

15:30-15:45 Prof. Diane Lea Ryndak Heather Coleman University of North Carolina at Greensboro
Kirsten Lansey University of Utah
Deborah Taub Somer Matthews University of North Carolina at Greensboro
Inclusive Education Curriculum Impact on Students with Complex Extensive Support Needs: Thoughts on Acceptance, Participation, and Social Solidarity
15:45-16:00 dr hab. Iwona Myśliwczyk, prof. UWM Uznanie jako kluczowa kategoria w procesie (re)konstruowania swojej tożsamości przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną
16:00-16:15 dr Agnieszka Muchacka- Cymerman,
dr Katarzyna Tomaszek
Mediacyjna rola dobrostanu psychicznego i wypalenia szkolnego w związku między zasobami relacyjnymi a ryzykownymi zachowaniami nastolatków w trakcie pandemii COVID 19
16:15-16:30 dr Bogumiła Bobik Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zdalnej a wybrane prawa dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
16:30-16:45 Mgr Kuralay Abdullina (Almaty, Kazakhstan) Features of the formation of social activity of hearing- impaired schoolchildren by means of kazakh decorative and applied art
16:45-17:00 dr Katarzyna Gajek Przeciwdziałanie dehumanizacji społeczności LGBTQIA w aktywności rodziców osób nienormatywnych
17:00-17:15 dr Aleksandra Załustowicz Aplikacja wspomagająca "Phasis" przeznaczona dla osób dorosłych z deficytami neurologicznymi
17:15-17:30 Mgr Regina Korzeniowska Wspieranie szkoły w okresie pandemii - rola poradni psychologiczno-pedagogicznych
17:30-17:45 dr Joanna Waszczuk,
Agata Żeleźnica,
Ewa Lipińska
Znaczenie współdziałania placówki edukacyjnej z rodziną dziecka w kształtowaniu społeczeństwa inkluzyjnego
17:45-18:00 Mgr Agnieszka Lewko (Samo)świadomość dzieci w ASC dotycząca spektrum autyzmu/niepełnosprawności
18:00-18:15 dr Magdalena Wójcik Poziom rozwoju emocjonalnego dzieci ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym - od poznania do zrozumienia i wsparcia społecznego
18:15-18:30 dr Aneta Lew- Koralewicz Uczeń ze spektrum autyzmu w czasie pandemii Covid-19
18:30-18:45 Mgr Marta Mieszała Metoda integracji sensorycznej jako metoda łagodząca trudności szkolne u dzieci u progu edukacji wczesnoszkolnej

„WIĘC I TY JESTEŚ MI BLISKI, CHOCIAŻ DALEKO JESTEŚMY OD SIEBIE I MOŻE NIGDY SIĘ NAWET NIE SPOTKAMY OSOBIŚCIE. CHCIAŁABYM WIEDZIEĆ, DLACZEGO NA TĘ DROGĘ WCHODZISZ? CO CIĘ TAM WOLA, WZYWA, A MOŻE W TYM WŁAŚNIE KIERUNKU PORYWA NAWET? CZY WIDZISZ CAŁY OGROM TEJ PRACY, CZY ROZUMIESZ JEJ DONIOSŁOŚĆ W BUDOWIE PRZYSZŁOŚCI NASZEJ? CZY DOCENIASZ ZNACZENIE UDZIAŁU KAŻDEGO NAUCZYCIELA W CAŁOKSZTAŁCIE TEJ PRACY, A WIĘC I SWEGO W TEJ PRACY UDZIAŁU?” MARIA GRZEGORZEWSKA

MODERATOR: DR URSZULA GOSK-SOBAŃSKA
SALA 1010 BUDYNEK A

15:30-15:45 Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej czasu pandemii
15:45-16:00 dr hab. Sławomir Olszewski, prof. UJK Studia jako przestrzeń tworzenia tożsamości zawodowej pedagogów specjalnych
16:00-16:15 dr hab. Katarzyna Parys, prof. UJK Tworzenie kolejnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej - rozważania na przykładzie pedagogiki osób z niepełnosprawnością w starszym wieku (geragogiki specjalnej)
16:15-16:30 dr Katarzyna Pawelczak Kulturowy model niepełnosprawności jako narzędzie analityczne
16:30-16:45 dr Maria Aleksandrovich,
dr Grzegorz Piekarski
International teachers for tomorrow’s school – presentation of reseach results
16:45-17:00 dr Mariusz Chrostowski "Uczłowieczyć" polską szkołę! - Idea duszpasterstwa szkolnego szansą na humanizację środowiska szkolnego
17:00-17:15 dr Katarzyna Jadach Wskaźnikowanie staranności zawodowej nauczycieli – próba systematyzacji (ze szczególnym uwzględnieniem opieki sprawowanej nad uczniami niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem)
17:15-17:30 dr Aleksandra Wójciak Problematyczne używanie Internetu przez adolescentów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim a wybrane zmienne socjodemograficzne
17:30-17:45 Prof. Susanne Benzler Razem w różnorodności. Wyzwania wobec pedagogiki i społeczeństwa w wielokulturowych Niemczech
17:45-18:00 dr Anna Kwatera Program profilaktyczny Good Behavior Game (Gra w Dobre Zachowania) w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Klasa integracyjna – case study

„TYLE RÓŻNYCH TAJEMNIC KRYJE W SOBIE SERCE DZIECI I MŁODZIEŻY NASZEJ – I SERCE, I MYŚL ICH, I DĄŻENIA, I MOTYWY ICH DZIAŁANIA, I MOTYWY ICH POSTAWY WOBEC LUDZI I OTACZAJĄCYCH ZJAWISK” MARIA GRZEGORZEWSKA

MODERATOR: DR MARTA POREMBSKA
SALA 1107 BUDYNEK A

15:30-15:45 dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ;
Mgr Lilianna Dorota Kurek
„Tworzę, więc jestem” między akceptacją a partycypacją – o terapeutycznych wartościach twórczości literackiej kobiet z niepełnosprawnością
15:45-16:00 dr hab. Danuta Kopeć, prof. UAM Mentalizacja w procesie wspierania rodziców osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
16:00-16:15 Mgr Oksana Pietraszek Postawy rodzicielskie wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na Ukrainie
16:15-16:30 Mgr Sylwia Zielińska Prawo człowieka do ochrony zdrowia - wyzwania współczesności. Refundacja kosztownych terapii na choroby rzadkie
16:30-16:45 Weronika Górska Nowoczesne technologie w usprawnieniu jakości życia osób niepełnosprawnych
16:45-17:00 dr Edyta Nieduziak Narracje uznania w teatrze osób z niepełnosprawnością
17:00-17:15 dr Beata Prościak,
Mgr Halina Samko,
Marcin Prościak
Równoważenie deficytu uwagi uczniów dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody aktywizującej w nauczaniu – gamifikacji błędów oraz faktów (uwzględniającej SPE)
17:15-17:30 dr Jolanta Lipińska-Lokś „Możesz Odnaleźć Siebie" - znaczenie pobytu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w życiu młodego człowieka zagrożonego niedostosowaniem społecznym
17:30-17:45 Mgr Anna Siemaszko Projekt „door to door” szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
17:45-18:00 Mgr Kinga Dziewiątkowska- Kozłowska Sala Doświadczania Świata jako bezpieczna przestrzeń emancypacyjna - dla każdego

„POMYŚL, JESTEŚ JUŻ W TYM ŚWIECIE PRACY, WIĘC PRACA TWOJA JEST WAŻNA, BO SPEŁNIA CZĄSTKĘ TEGO DONIOSŁEGO CAŁOKSZTAŁTU” MARIA GRZEGORZEWSKA

MODERATOR: DR HAB. ANNA PERKOWSKA-KLEJMAN, PROF. APS
HOL, AULA B

dr hab. Ewa Kochanowska, prof. ATH Kompetencje diagnostyczne nauczycieli wczesnej edukacji w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikat z badań
dr hab. Monika Miczka-Pajestka, prof. ATH
Mgr Joanna Lorenc
Odpowiedzialność podmiotowa w edukacji ponowoczesnej
dr Sabina Pawlik Obecność, głos i kultura osób w spektrum autyzmu w Polskim Internecie
Mgr inż. Dominik Czerkawski University activities for the sustainable development of the academic community - PUT case study
dr Małgorzata Kosiorek Formy oporu nauczycielskiego jako przejaw obywatelskiego zaangażowania w procesie demokratyzacji edukacji
dr Agnieszka Kulik-Jęsiek Od akceptacji do współdziałania i zrozumienia. Praktyczne aspekty wsparcia osób z autyzmem i ich rodzin.
Mgr Domonika Machnio Uwarunkowania całożyciowej działalności harcerskiej na przykładzie Kręgu Seniora Hufca Beskidzkiego ZHP
Mgr Marzena Jakubek SZKOŁA MARZEŃ-Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Ropczycach
dr Karolina Mroczyńska Stereotypowość osób ze spektrum autyzmu a język matematyki
dr Anna Samolej The image of justice in the interpersonal message. Clinical perspective
dr Magdalena Bełza-Gajdzica Akceptacja ucznia z niepełnosprawnością słuchu- czy na pewno?
dr Marlena Duda Autonomy and participation (IPA) in research on people with physical disabilities - polish reports
dr Justyna Wojciechowska Postawa komunikacyjna jako akceptacja w dialogu społecznym
dr Małgorzata Moszyńska Strategie potępowania diagnostycznego, opiekuńczego oraz terapeutycznego wobec osób autystycznych
„MIŁOŚĆ JEST PRZECIEŻ DŹWIGNIĄ W ŻYCIU, JEST JAKBY NAJGŁĘBSZYM IMPULSEM NATURY NASZEJ DO HARMONII, DO ŁADU, DO NAWIĄZYWANIA ŁĄCZNOŚCI MIĘDZY LUDŹMI, DO ŻYCZLIWEJ WZGLĘDEM NICH POSTAWY” MARIA GRZEGORZEWSKA
Prof. dr hab. Joanna Głodkowska
dr hab. Ewa Maria Kulesza, prof. APS
FILM z cyklu JEST CZŁOWIEK pt. „PARTYCYPACJA”

WYTYCZNE

Prześlij tytuł referatu, streszczenie 150–250 słów i słowa kluczowe w celu ułatwienia zaklasyfikowania teksty do grupy tematycznej, oraz artykuł w formie plik .doc lub .rtf. Plik powinien zawierać imię i nazwisko autorki/autora/autorów, afiliację, adres e-mail, numer ORCID. Artykuł powinien mieć 11-12 stron, sformatowany w stylu APA7, wraz z listą piśmiennictwa w porządku alfabetycznym. Tekst główny należy przygotować czcionką 12 Times New Roman, interlinia - 1,5, przypisy - w nawiasach. Przy pracach cytowanych w językach innych niż angielski należy zamieścić tłumaczenie na język angielski [w nawiasach kwadratowych].

Prześlij plakat w formacie PDF. Plakat powinien być opatrzony tytułem. Główne punkty powinny być zaprezentowane w spójny sposób. Należy pamiętać, że w tej formie komunikacji może nie być możliwości omówienia lub wyjaśnienia jego treści. Plakat należy przygotować w języku angielskim.

W godzinach (do ustalenia) czasu środkowoeuropejskiego (warszawskiego) odbędą się sesje na żywo. Podczas wystąpień będzie można zaprezentować 10-minutową prezentację online, po której odbędzie się dyskusja. Twoje połączenie internetowe będzie musiało zostać przetestowane przed konferencją. Jeśli Twoje połączenie internetowe jest niestabilne, możesz zamiast tego wybrać opcję wideo, ponieważ wówczas masz pełną kontrolę nad transmisją.

Miejsce konferencji

INFORMACJE KONTAKTOWE

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
konferencja100@aps.edu.pl

W sprawie dalszych informacji, prosimy z kontakt z sekretariatem konferencji:
mgr Klaudia Majewska