Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu OSOBA,
pt. Akceptacja, Partycypacja, Solidarność społeczna ‒ interdyscyplinarne wyzwania w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich - 15.12.2022

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 1922 – 2022

  • Akceptacja
  • Partycypacja
  • Solidarność społeczna

Konferencja jest przywołaniem spotkań naukowych, zainaugurowanych w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W tym to też czasie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie rozpoczęliśmy organizację międzynarodowych konferencji z cyklu OSOBA, podczas których wielokrotnie rozważaliśmy przewodnią myśl patronki Uczelni i twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce – Profesor Marii Grzegorzewskiej, dotyczącą punktu archimedesowego człowieka, czyli fenomenu, dzięki któremu może on się realizować jako Osoba.

W roku 2022 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) będzie obchodziła Jubileusz 100­lecia swojego istnienia. Podczas Konferencji, przywołując humanistyczne, ponadczasowe idee Patronki Uczelni, zawarte w przesłaniu Nie ma kaleki ‒ jest człowiek, pragniemy interdyscyplinarnie rozważać problemy współczesności. Nakreślają je trzy obszary: akceptacja, partycypacja, solidarność społeczna. Ich rozwinięciem są między innymi przywołane szczegółowe zagadnienia:

  • Akceptacja‒ tożsamość Innego, jakość życia, wyzwalanie potencjału, autonomia
  • Partycypacja‒ normalizacja, inkluzja, współdziałanie, samorealizacja
  • Solidarność społeczna‒ prawa człowieka, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, przynależność społeczna

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich różnych dyscyplin oraz praktyków, którzy w tworzonych koncepcjach, podejmowanych badaniach i w swoim bezpośrednim zaangażowaniu zawodowo-społecznym uczestniczą w urzeczywistnianiu humanistycznych idei, głoszących, że różnice nadają sens bycia razem. Wzmacniają także dążenia, przejawiające się w trosce o zrównoważony rozwój, w którym inkluzja społeczna stanowi niezwykle istotne ogniwo osiągnięcia dobrobytu poszczególnych osób i całych społeczeństw, jest szansą redukcji nierówności społecznych i budowania sprawiedliwego społeczeństwa inkluzyjnego.

Konferencja odbędzie 15 grudnia 2022. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wydarzenie odbędzie się stacjonarnie oraz w wersji online.

Konferencja jest współfinansowana w ramach projektu Acceptance, Participation, Social Solidarity - an interdisciplinary challenge in creating a society for all, realizowanego w programie "Doskonała nauka - Wsparcie konferencji naukowych" Ministerstwa Edukacji i Nauki, nr projektu DNK/SP/512089/2021.

Konferencja nawiązuje do Celów Zrównoważonego Rozwoju.

UN goal 3 UN goal 4 UN goal 10

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej swoje dziedzictwo wywodzi z tradycji założonego przez Marię Grzegorzewską w 1922 roku Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Podczas stuletniego funkcjonowania Uczelnia jest miejscem poszukiwania prawdy, przekazywania wiedzy i pielęgnowania kultury. Wypełniając te nadrzędne ramy oraz uwzględniając rodzaj zaspokajanych potrzeb społecznych, funkcjonowanie naszej Uczelni należy traktować w kategoriach posłannictwa.

Misją Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zgodnie z przesłaniem patronki Uczelni „nie ma kaleki – jest człowiek” (Grzegorzewska 1967), jest przygotowanie pedagogów specjalnych, nauczycieli i innych specjalistów pracujących na rzecz osób wymagających wsparcia w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób z niepełnosprawnością w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli.

W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształceni są i będą wszyscy studenci naszej Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych, jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk, na rzecz których będą pracować. Akademia jako wspólnota studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników dostarcza wzorce dobrych obyczajów w życiu akademickim i publicznym, a jej absolwenci spełniają wysokie normy etyczne.

Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając sys­tematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

Za skrótem APS kryje się wieloletnia tradycja w realizacji ważnych dla naszej misji wartości, które dzisiaj możemy odczytać jako:

Zapraszamy do odwiedzenia strony poświęconej obchodom 100LECIA Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

dr Ewa Dąbrowa

Przewodnicząca Komitetu
Instytut Pedagogiki,
Zakład Podstaw Pedagogiki

dr Diana Aksamit

Wiceprzewodnicząca Komitetu
Instytut Pedagogiki Specjalnej. Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

dr hab. Anna Perkowska Klejman, prof. APS

Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej

dr hab. Bronisław Treger, prof. APS

Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Socjologii Zmiany Społecznej

dr Magdalena Janota Bzowska

Instytut Edukacji Artystycznej, Zakład Teorii i Historii Sztuki

dr Katarzyna Nawrocka

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej

dr Joanna Moleda

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej

dr Anna Więcek-Durańska

Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego

dr Iwona Konieczna

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

dr Katarzyna Kruś-Kubaszewska

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

dr Radosław Piotrowicz

Instytut Pedagogiki Specjalnej

dr Milena Miałkowska-Kozaryna

Instytut Pedagogiki Specjalnej

dr Agnieszka Żabińska

Instytut Pedagogiki Specjalnej

mgr Adrian Kabat

Szkoła Doktorska APS

mgr Joanna Zalewska

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka

mgr Klaudia Majewska

Sekretariat Konferencji
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Prof. Joanna Głodkowska
Przewodnicząca Komitetu
Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, Warszawa (PL)

Prof. Paweł Boryszewski
Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej APS, Warszawa (PL)

Prof. Paweł Bronowski
Instytut Psychologii APS, Warszawa (PL)

Prof. Christie L. Cavanaugh, Ph.D.
Clinical Associate Professor and edTPA Coordinator
University of North Carolina Greensboro

Prof. Jonathan Chitiyo
University of Pittsburgh (US)

Prof. Morgan Chitiyo
University of North Carolina (US)

Prof. Maria Chodkowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (PL)

Prof. Iwona Chrzanowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (PL)

Prof. PIERO CRISPIANI
Professore Ordinario di Didattica generale e Pedagogia speciale
Direttore scientifico del Centro Italiano Dislessia
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Prof. Grażyna Dryżałowska
Uniwersytet Warszawski (PL)

Prof. Szabolcs Fabula
University of Szeged (HU)

Prof. Fabio Ferrucci
University of Molise, Campobasso (IT)

Prof. Anna Firkowska-Mankiewicz
Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, Warszawa (PL)

Prof. Zenon Gajdzica
Uniwersytet Śląski, Katowice (PL)

Prof. Sally Goddard Blythe
The Institute for Neuro-Physiological Psychology (GB)

Prof. Su Jan-Lin
National Kaohsiung Normal University (TW)

Prof. Janusz Kirenko
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (PL)

Prof. Stanisław Kowalik
Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań (PL)

Prof. Lea Kozminsky
Kaye Academic College of Education, Beersheba (IL)

Prof. Amadeusz Krause
Uniwersytet Gdański, Gdańsk (PL)

Prof. Danuta Krzystostoszek-Duch
Instytut Filozofii i Socjologii APS, Warszawa (PL)

Prof. Kuczyńska-Kwapisz
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (PL)

Prof. Ewa Maria Kulesza
Instytut Pedagogiki Specjalnej APS, Warszawa (PL)

Prof. Akhilesh Kumar
Indian Institute of Technology (IN)

Prof. Tatiana Viktoryja Lisovskaya
National Institute of Education of Ministry of Education of the Republic of Belarus (BY)

Prof. Maria del Mar Badia
University of Barcelona, Barcelona (ES)

Prof. Olena Martynchuk
Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv (UA)

Prof. Floyd Morris
The University of the West Indies (JM)

Prof. Patricia O'Brien
The University of Sydney, Sydney (AU)

Prof. Agnieszka Olechowska
Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji APS, Warszawa (PL)

Prof. Stefan Paruch
Instytut Edukacji Artystycznej APS, Warszawa (PL)

Prof. Diane Ryndak
University of North Carolina at Greensboro (US)

Prof. Małgorzata Sekułowicz
Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław(PL)

Prof. Henryk Skarżyński
Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, Kajetany (PL)

Prof. Andrzej Twardowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (PL)

Prof. Danuta Uryga
Instytut Pedagogiki APS, Warszawa (PL)

Prof. Miguel Verdugo
University of Salamanca (ES)

Prof. Michael Wehmeyer
University of Kansas (US)

Prof. John Wheeler
East Tennessee State University (US)

Felicia Wilczenski
University of Massachusetts (US)

Prof. Janina Wyczesany
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków (PL)

Prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys
Uniwersytet Warszawski, Warszawa (PL)

Prof. Marzenna Zaorska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn (PL)

Prof. Teresa Żółkowska
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin (PL)

REJESTRACJA

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie konferencja w odbędzie się w trybie hybrydowym zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Opłata obejmuje prezentację podczas konferencji, dostęp do sesji konferencyjnych na żywo i materiałów oraz gotowy do druku elektroniczny certyfikat czynnego uczestnictwa w konferencji. Z uwagi na sytuację proponujemy różne sposoby uczestniczenia w konferencji

Termin rejestracji upływa 31 października 2022 roku.

Z uwagi na międzynarodowy charakter planowanej konferencji, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne. Osoby rejestrujące się na konferencję, mogą dokonać wyboru w jakim języku będą miały wystąpienie.

Opłaty za udział w konferencji należy dokonać w terminie 14 dni roboczych od dnia rejestracji, na rachunek bieżący Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dopiskiem: “ACCEPTANCE, PARTICIPATION, SOCIAL SOLIDARITY”, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w konferencji
Numer konta: 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606
Numer IBAN: PL61 2490 0005 0000 4530 3456 2606
BIC/SWIFT: ALBPPLPW

PROGRAM

Dostępny wkrótce

WYTYCZNE

Prześlij tytuł referatu, streszczenie 150–250 słów i słowa kluczowe w celu ułatwienia zaklasyfikowania teksty do grupy tematycznej, oraz artykuł w formie plik .doc lub .rtf. Plik powinien zawierać imię i nazwisko autorki/autora/autorów, afiliację, adres e-mail, numer ORCID. Artykuł powinien mieć 11-12 stron, sformatowany w stylu APA7, wraz z listą piśmiennictwa w porządku alfabetycznym. Tekst główny należy przygotować czcionką 12 Times New Roman, interlinia - 1,5, przypisy - w nawiasach. Przy pracach cytowanych w językach innych niż angielski należy zamieścić tłumaczenie na język angielski [w nawiasach kwadratowych].

Prześlij plakat w formacie PDF. Plakat powinien być opatrzony tytułem. Główne punkty powinny być zaprezentowane w spójny sposób. Należy pamiętać, że w tej formie komunikacji może nie być możliwości omówienia lub wyjaśnienia jego treści. Plakat należy przygotować w języku angielskim.

W godzinach (do ustalenia) czasu środkowoeuropejskiego (warszawskiego) odbędą się sesje na żywo. Podczas wystąpień będzie można zaprezentować 10-minutową prezentację online, po której odbędzie się dyskusja. Twoje połączenie internetowe będzie musiało zostać przetestowane przed konferencją. Jeśli Twoje połączenie internetowe jest niestabilne, możesz zamiast tego wybrać opcję wideo, ponieważ wówczas masz pełną kontrolę nad transmisją.

Miejsce konferencji

INFORMACJE KONTAKTOWE

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
konferencja100@aps.edu.pl

W sprawie dalszych informacji, prosimy z kontakt z sekretariatem konferencji:
mgr Klaudia Majewska