Międzynarodowa konferencja z cyklu

OSOBA

Jedność w różnorodności - Idea i rzeczywistość
30 lat edukacji integracyjnej w Polsce

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Specjalnej z cyklu OSOBA

JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI- IDEA I RZECZYWISTOŚĆ
30 lat edukacji integracyjnej w Polsce

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 września 2019 r.
w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


Konferencja jest przywołaniem naukowych spotkań zainaugurowanych w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W roku 2019 nawiązując do 30. rocznicy edukacji integracyjnej w Polsce, pragniemy kontynuować tradycję pedagogiki specjalnej w wielowątkowych rozważaniach tematycznych:

 1. Osobowość – podmiotowość ucznia, jego potrzeby edukacyjne i dynamizm rozwojowy
 2. Samorealizacja – uczeń i jego rodzina pełnoprawnymi uczestnikami procesu edukacyjnego
 3. Odpowiedzialność – rzetelna, kompleksowa diagnoza możliwości i potrzeb ucznia
 4. Bezpieczeństwo– przestrzeń edukacyjna, wzmacniająca rozwój ucznia i wspierająca jego rodzinę
 5. Autonomia – prawo równego dostępu do edukacji

Edukacja integracyjna to złożony i wieloaspektowy proces czerpiący swoje źródła w idei normalizacji i autonomii życia osób z niepełnosprawnością. Idee te wyznaczyły koncepcję wspólnego kształcenia uczniów wymagających specjalnej realizacji ich potrzeb edukacyjnych z ich sprawnymi rówieśnikami. Wspólna edukacja stwarza korzystne warunki realizacji „dobrej szkoły dla wszystkich”. Urzeczywistnianie idei edukacji integracyjnej wymaga zaangażowania wszystkich podmiotów, w tym uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnych oraz organizacji i instytucji państwowych. Złożoność i wielowymiarowość procesu edukacji integracyjnej, jak też jej znaczenie dla kształtowania nowego modelu życia społecznego, wskazuje na potrzebę i rangę ponowionej debaty w gronie teoretyków i praktyków.

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich oraz praktyków, którzy w podejmowanych badaniach i w swoim bezpośrednim zaangażowaniu uczestniczą w urzeczywistnianiu edukacji integracyjnej.

Patronat medialny nad Konferencją objęło Forum Pedagogiki Specjalnej (www.fps.pl), Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnością (https://isnn.aps.edu.pl) oraz czasopisma naukowe Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: „Szkoła Specjalna” i „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”.

Termin  zgłoszeń, tematów i abstraktów: 15 czerwca 2019 r.

Pełne teksty wystąpień- artykuły prosimy przesłać do 3.09.2019 na adres:  aps.osoba.2019@gmail.com

W imieniu Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Joanna GłodkowskaProgram


 • 8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników
  Budynek C, Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 • 9.00 - 9.15 Inauguracja konferencji
  Aula C

 • 9.30 - 11.30 Sesja plenarna I
  Audytorium im. Janusza Korczaka - aula C

  Prof.dr hab. Joanna Głodkowska
  Edukacja integracyjna/włączająca w perspektywie modelu zmian

  Prof. Micheal Wehmeyer
  Samostanowienie i tworzenie społeczeństwa dla wszystkich

  Prof. dr hab. Janusz Kirenko
  O granicach możliwości i ich przekraczaniu. Poza rezyliencją osób z niepełnosprawnością

  Prof. John J. Wheeler
  Rola wrażliwości społecznej w projektowaniu, dostarczaniu i ocenie działań skoncentrowanych na osobę

 • 11.35 - 12.05 Przerwa kawowa

 • 12.10 - 14.10 Sesja plenarna II
  Audytorium im. Janusza Korczaka - aula C

  Prof. dr hab. G. Dryżałowska
  Upowszechnienie integracyjnego kształcenia i jego konsekwencje

  Prof.dr hab. Andrzej Twardowski
  Możliwości zastosowania tutoringu rówieśniczego w edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnościami

  Prof.dr hab. Zenon Gajdzica
  Sukcesy edukacji integracyjnej w opiniach nauczycieli

  Prof. Tetiana Skrypnyk
  Zarządzanie klasą jako technologia przekształcania środowiska edukacyjnego • 14.10 - 15.00 Przerwa obiadowa

 • 15.00 - 17.30 Sekcje tematyczne
  Audytorium im. Janusza Korczaka - aula C

  I Osobowość
  Podmiotowość ucznia, jego potrzeby edukacyjne i dynamizm rozwojowy

  II Samorealizacja
  Uczeń i jego rodzina pełnoprawnymi uczestnikami procesu edukacyjnego


  Dr hab. Prof. UP Adam Mikrut

  O prawie do edukacji w świetle postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Idea – deklaracje i polemiki - rzeczywistość oświatowa

  III Odpowiedzialność
  Rzetelna, kompleksowa diagnoza możliwości i potrzeb ucznia


  Edukacja włączająca w opiniach nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych

  IV Bezpieczeństwo
  Przestrzeń integrująca, wzmacniająca rozwój ucznia i wspierająca jego rodzinę (dobre praktyki)


  Dr hab. Prof. UW. Grzegorz Szumski

  Patrząc w przyszłość - facylitatory i inhibitory rozwoju edukacji włączającej w Polsce

  V Autonomia
  Prawo równego dostępu do edukacji


  Dr hab. Prof. USz. Teresa Żółkowska

  Prawo w koncepcjach osób z niepełnosprawnością intelektualną


 • 17.00 - Sesja plakatowa

 • 9.00 - 11.00 Sesja plenarna III
  Audytorium im. Janusza Korczaka - aula C

 • 11.00 - 11.30 Przerwa kawowa

 • 9.00 - 13.00 Wizytacje w placówkach

 • 11.30 - 14.00 Warsztaty Metodyczne
  Sale APS

  Temat warsztatu
  Prowadzący
  Sala


  1
  Aktywność ruchowa w grupie integracyjnej
  mgr Anna Roguska,
  mgr Justyna Smorczewska


  2
  Aranżacja przestrzeni edukacji włączającej w aspekcie potrzeb ucznia z niepełnosprawnością
  dr Grażyna Walczak


  3
  Aktualne trendy pedagogiczne, psychologiczne oraz prawne dotyczące pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym
  dr Joanna Moleda


  4
  Budowanie dobrej komunikacji z dzieckiem ze złożoną niepełnosprawnością – w oparciu o analizy video
  dr Elżbieta Paradowska,
  mgr Małgorzata Książe


  5
  Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem
  mgr Katarzyna Hamerlak


  6
  Historia jednego obrazu. Od projektu edukacyjnego po arteterapię
  dr Agnieszka Żabińska


  7
  Integrujmy dzieci naszymi słowami. O dialogu rodziców dzieci z niepełnosprawnością i dzieci pełnosprawnych
  mgr Katarzyna Kruś - Kubaszewska


  8
  Instrumental Enrichment ® jako nowatorska metoda terapii funkcji poznawczych
  mgr Katarzyna Górnicka


  9
  Model współpracy w ramach zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
  mgr Alicja Garbulińska,
  mgr Marta Kamianowska,
  mgr Anna Knypińska,
  mgr Anna Spirydonow-Soroko


  10
  Original Play w integracji dzieci i młodzieży o różnych potrzebach rozwojowych


  11
  Praca terapeutyczna z dzieckiem i jego rodzicami - perspektywa psychoanalityczna
  mgr Agnieszka Prostko


  12
  Pozwól mi to zrobić samemu-pedagogika Montessori w praktyce
  mgr Katarzyna Polnik


  13
  Projekt edukacyjny "Moja Książka - Moja Bajka. Dziecko autorem opowieści"
  Elżbieta Sitarz


  14
  Słyszę i słucham- jak usprawnić słyszenie i słuchanie dzieci?"
  dr Katarzyna Wereszka,
  mgr Marta Lewandowska


  15
  Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC)
  mgr Katarzyna Cichocka-Segiet


  16
  Wprowadzenie do Attention Autism. Niedyrektywna metoda pracy z dzieckiem z autyzmem
  mgr Celina Twardysz,
  dr Bernadetta Kosewska


  17
  Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym
  mgr Monika Rosińska,
  mgr Anna Gromadzka


  18
  Wykorzystanie metody verbotonalnej do rozwoju językowego i nauki czytania
  dr Anna Prożych


  19
  Zabawy plastyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  dr Barbara Trochimiak


  20
  Zespół Aspergera - Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami
  mgr Olga Markowska


  21
  Uczeń z niepełnosprawnością wzroku w placówce ogólnodostępnej
  dr Kamila Miler-Zdanowska

 • Zaproszeni Prelegenci

  Koszty uczestnictwa

  Aktywny udział w konferencji z wygłoszeniem referatu
  Rejestracja - kliknij aby się zapisać

  350 PLN


  Pozycje książkowe

  Przerwy kawowe z poczęstunkiem, obiad

  Publikację wystąpień w czasopiśmie punktowanym lub monografii
  Bierny udział w konferencji bez wygłaszania referatu
  Rejestracja - kliknij aby się zapisać

  180 PLN


  Pozycje książkowe

  Przerwy kawowe z poczęstunkiem, obiad

  PATRONAT MEDIALNY:


  Informacje Kontaktowe

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
  +48 22 658 11 18

  Instytut Pedagogiki Specjalnej
  Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością

  W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
  dr Radosław Piotrowicz: rpiotrowicz@aps.edu.pl
  dr Diana Aksamit: daksamit@aps.edu.pl

  W sprawie szczegółowych informacji dotyczące faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt pod numer Tel. 589-36-00 wew. 2065
  Alicja Pęczyk apeczyk@aps.edu.pl