Międzynarodowa konferencja z cyklu

OSOBA

Jedność w różnorodności - Idea i rzeczywistość
30 lat edukacji integracyjnej w Polsce

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Specjalnej z cyklu OSOBA

JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI- IDEA I RZECZYWISTOŚĆ
30 lat edukacji integracyjnej w Polsce

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 września 2019 r.
w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


Konferencja jest przywołaniem naukowych spotkań zainaugurowanych w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W roku 2019 nawiązując do 30. rocznicy edukacji integracyjnej w Polsce, pragniemy kontynuować tradycję pedagogiki specjalnej w wielowątkowych rozważaniach tematycznych:

 1. Osobowość – podmiotowość ucznia, jego potrzeby edukacyjne i dynamizm rozwojowy
 2. Samorealizacja – uczeń i jego rodzina pełnoprawnymi uczestnikami procesu edukacyjnego
 3. Odpowiedzialność – rzetelna, kompleksowa diagnoza możliwości i potrzeb ucznia
 4. Bezpieczeństwo– przestrzeń edukacyjna, wzmacniająca rozwój ucznia i wspierająca jego rodzinę
 5. Autonomia – prawo równego dostępu do edukacji

Edukacja integracyjna to złożony i wieloaspektowy proces czerpiący swoje źródła w idei normalizacji i autonomii życia osób z niepełnosprawnością. Idee te wyznaczyły koncepcję wspólnego kształcenia uczniów wymagających specjalnej realizacji ich potrzeb edukacyjnych z ich sprawnymi rówieśnikami. Wspólna edukacja stwarza korzystne warunki realizacji „dobrej szkoły dla wszystkich”. Urzeczywistnianie idei edukacji integracyjnej wymaga zaangażowania wszystkich podmiotów, w tym uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnych oraz organizacji i instytucji państwowych. Złożoność i wielowymiarowość procesu edukacji integracyjnej, jak też jej znaczenie dla kształtowania nowego modelu życia społecznego, wskazuje na potrzebę i rangę ponowionej debaty w gronie teoretyków i praktyków.

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich oraz praktyków, którzy w podejmowanych badaniach i w swoim bezpośrednim zaangażowaniu uczestniczą w urzeczywistnianiu edukacji integracyjnej.

Patronat medialny nad Konferencją objęło Forum Pedagogiki Specjalnej (www.fps.pl), Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnością (https://isnn.aps.edu.pl) oraz czasopisma naukowe Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: „Szkoła Specjalna” i „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”.

Termin  zgłoszeń, tematów i abstraktów: 15 czerwca 2019 r.

Pełne teksty wystąpień- artykuły prosimy przesłać do 3.09.2019 na adres:  aps.osoba.2019@gmail.com

W imieniu Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Joanna GłodkowskaProgram


 • 8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników
  Budynek C, Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 • 9.00 - 9.15 Inauguracja konferencji
  Aula C

 • 9.15 - 11.15 Sesja plenarna I
  Audytorium im. Janusza Korczaka - aula C

 • 11.15 - 11.45 Przerwa kawowa

 • 11.15 - 13.45 Sesja plenarna II
  Audytorium im. Janusza Korczaka - aula C

 • 13.45 - 14.45 Przerwa obiadowa

 • 15.00 - 17.30 Sekcje tematyczne
  Audytorium im. Janusza Korczaka - aula C

  I Osobowość
  Podmiotowość ucznia, jego potrzeby edukacyjne i dynamizm rozwojowy

  II Samorealizacja
  Uczeń i jego rodzina pełnoprawnymi uczestnikami procesu edukacyjnego

  III Odpowiedzialność
  Rzetelna, kompleksowa diagnoza możliwości i potrzeb ucznia

  IV Bezpieczeństwo
  Przestrzeń integrująca, wzmacniająca rozwój ucznia i wspierająca jego rodzinę (dobre praktyki)

  V Autonomia
  Prawo równego dostępu do edukacji


 • 17.00 - Sesja plakatowa

 • 9.00 - 11.00 Sesja plenarna III
  Audytorium im. Janusza Korczaka - aula C

 • 11.00 - 11.30 Przerwa kawowa

 • 9.00 - 13.00 Wizytacje w placówkach

 • 11.30 - 14.00 Warsztaty Metodyczne
  Sale APS

 • Zaproszeni Prelegenci

  Koszty uczestnictwa

  Aktywny udział w konferencji z wygłoszeniem referatu
  Rejestracja - kliknij aby się zapisać

  350 PLN


  Pozycje książkowe

  Przerwy kawowe z poczęstunkiem, obiad

  Publikację wystąpień w czasopiśmie punktowanym lub monografii
  Bierny udział w konferencji bez wygłaszania referatu
  Rejestracja - kliknij aby się zapisać

  180 PLN


  Pozycje książkowe

  Przerwy kawowe z poczęstunkiem, obiad

  PATRONAT MEDIALNY:


  Informacje Kontaktowe

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
  +48 22 658 11 18

  Instytut Pedagogiki Specjalnej
  Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością

  W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
  dr Radosław Piotrowicz: rpiotrowicz@aps.edu.pl
  dr Diana Aksamit: daksamit@aps.edu.pl

  W sprawie szczegółowych informacji dotyczące faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt pod numer Tel. 589-36-00 wew. 2065
  Alicja Pęczyk apeczyk@aps.edu.pl