OSOBA

Tradycja pedagogiki specjalnej jako inspiracja tworzenia społeczeństwa dla wszystkich

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji

Tradycja pedagogiki specjalnej jako inspiracja
tworzenia społeczeństwa dla wszystkich

Konferencja odbędzie się 20 października 2017 r.
w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


Konferencja jest przywołaniem naukowych spotkań zainaugurowanych w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W 2017 r., w związku z Jubileuszem 95-lecia istnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pragniemy kontynuować tradycję pedagogiki specjalnej w wielowątkowych, interdyscyplinarnych rozważaniach tematycznych:

Osobowość – tożsamość Innego i jego społeczna przynależność
Samorealizacja – wyzwalanie potencjału rozwojowego człowieka
Odpowiedzialność – tworzenie społeczeństwa dla wszystkich
Bezpieczeństwo – prawa osób z niepełnosprawnością
Autonomia – tożsamość pedagogiki specjalnej

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich różnych dyscyplin nauki oraz praktyków, którzy w podejmowanych badaniach i w swoim bezpośrednim zaangażowaniu uczestniczą w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich.
Patronat medialny nad Konferencją objęło Forum Pedagogiki Specjalnej oraz czasopisma naukowe Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: „Szkoła Specjalna” i „Człowiek  Niepełnosprawność  Społeczeństwo”.

Termin nadsyłania zgłoszeń, tematów i abstraktów: 15 września 2017 r.
Zgłoszenia: osoba@aps.edu.pl

W imieniu Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Joanna Głodkowska


 

 


Program


 • 8.00 - 9.15 Rejestracja uczestników przed aulą B
  Budynek C, parter

 • 9.15 - 9.30 Jego Magnificencja prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
  Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  Uroczyste otwarcie konferencji

 • 9.30 - 11.30 I SESJA PLENARNA
  aula B (Prowadzenie: dr hab. Ewa Kulesza, prof. APS)

  prof. zw. dr hab. Joanna Głodkowska
  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  9.30 - 9.45
  Aksjologiczne filary współczesnej pedagogiki specjalnej

  dr hab. Stanisława Byra
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  9.45 - 10.00
  Pierwotna i wtórna percepcja niepełnosprawności sposób pomiaru i perspektywa wyjaśniania


  dr hab. Monika Parchomiuk
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  10.00 - 10.15
  Potencjał człowieka z niepełnosprawnością intelektualną. Implikacje dla edukacji i rehabilitacji społeczno-zawodowej

  dr hab. Wanda Hajnicz, prof. APS; dr Iwona Konieczna
  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  10.15 - 10.30
  Otwarte problemy w obszarze pedagogiki leczniczej


  prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst, dr Norbert Malec
  Uczelnia Łazarskiego
  10.30 - 10.45
  Związki kryminologii z pedagogiką specjalną

  prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  10.45 - 11.00
  Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych jako droga budowania społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa dla wszystkich


  dr hab. Tadeusz Pietras, prof. UM
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  11.00 - 11.15
  Pedagogika specjalna wobec osób chorych na schizofrenię

  dr hab. Hanna Żuraw, prof. Pedagogium WSNS
  Pedagogium -Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
  11.15 - 11.30
  Marzenia osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • 11.30 - 12.00 Przerwa kawowa

 • 12.00 - 14.30 II SESJA PLENARNA
  aula B (Prowadzenie: dr hab. Grzegorz Szumski, prof. APS)

  prof. zw. dr hab. Andrzej Twardowski
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  12.00 - 12.15
  Znaczenie spuścizny naukowej Profesor Ireny Obuchowskiej dla współczesnej polskiej pedagogiki specjalnej


  dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  12.15 - 12.30
  Samostanowienie osób z niepełnosprawnością w teorii i praktyce współczesnej pedagogiki specjalnej


  prof. zw. dr hab. Janusz Kirenko
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  12.30 - 12.45
  Na marginesie podmiotowości pedagogiki specjalnej


  dr hab. Adam Mikrut, prof. UP
  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  12.45 - 13.00
  O etycznych przesłankach popierania, ochrony i urzeczywistniania prawa osób z niepełnosprawnością do partycypacji społecznej


  prof. zw. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz
  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  13.00 - 13.15
  Środowisko życiowe a jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną


  dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS
  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  13.15 - 13.30
  Godność człowieka przewlekle chorego jako fundament i cel jego aktywności i komunikacji


  dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UKW
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  13.30 - 13.45
  Osoba i podmiot: kluczowe kategorie w emancypacyjnej pedagogice specjalnej


  dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS
  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  13.45 - 14.00
  Takt pedagogiczny nauczycieli uczniów z niepełnosprawnością


  dr hab. Justyna Siemionow
  Uniwersytet Gdański
  14.00 - 14.15
  Proces kształtowania się osobowości u wychowanków instytucji resocjalizacyjnej a proces diagnozy i terapii w perspektywie poznawczej


  dr Małgorzata Paplińska
  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  14.15 - 14.30
  Pedagogika specjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - spojrzenie retrospektywne i perspektywiczne

 • 14.30 - 15.30 Przerwa kawowa

 • 15.30 - 16.50 Obrady w sekcjach

  • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i dzieci z chorobą przewlekłą w społeczeństwie (prowadzenie: dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM) sala 3413 (bud. C., IV p.)

  • 15.30 - 15.40
   dr Diana Aksamit Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
   Aktywność zawodowa matek wychowujących dorosłe dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

  • 15.40 - 15.50
   dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
   Dziecko z mukopolisacharydozą typu IV. Trudności rozwojowe a możliwości wsparcia psychopedagogicznego

  • 15.50 - 16.00
   dr Renata Zubrzycka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
   Psychospołeczna adaptacja rodziców dzieci z mukowiscydozą w teorii i badaniach empirycznych

  • 16.00 - 16.10
   dr Dorota Tomczyszyn Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
   Poczucie jakości życia matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w porównaniu z matkami wychowującymi pełnosprawne dzieci

  • 16.10 - 16.20
   dr Grażyna Walczak Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
   Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami uwarunkowanymi genetycznie

  • 16.20 - 16.30
   dr Radosław Piotrowicz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
   SRD - Badanie przesiewowe małego dziecka we wczesnej interwencji

  • 16.30 - 16.40
   mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek Katolicki Uniwersytet Lubelski
   Uczeń z przewlekłą chorobą nerek incognito w szkole masowej

  • 16.40 - 16.50
   lic. Klaudia Wos Uniwersytet Mikołaja Kopernika
   Rozwijanie kompetencji kulturalnych dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – projekt »Kulturalni w Toruniu«


  • Niepełnosprawność wzroku i słuchu a integracja i inkluzja społecznae (prowadzenie: dr hab. Hanna Żuraw, prof. Pedagogium WSNS) sala 3631 (bud. C., VI p.)

  • 15.30 - 15.40
   dr Helena Liwo Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku; Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji PZG w Gdańsku
   (Nie)słyszący - w stronę zmiany podmiotu współczesnej surdopedagogiki

  • 15.40 - 15.50
   dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
   Specyfika macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością wzrokową

  • 15.50 - 16.00
   dr Beata Szabała Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
   Religijność osób z niepełnosprawnością wzrokową w świetle dotychczasowych badań

  • 16.00 - 16.10
   dr Kornelia Czerwińska, dr Izabella Kucharczyk Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
   Niepełnosprawność wzroku w późnej dorosłości - wybrane aspekty psychologiczne

  • 16.10 - 16.20
   dr Grzegorz Brzuzy Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
   Osobowość i tożsamość osób z uszkodzonym wzrokiem

  • 16.20 - 16.30
   dr Kamila Miler-Zdanowska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
   Kierunki rozwoju orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób z niepełnosprawnością wzroku tradycja i współczesność

  • 16.30 - 16.40
   mgr Agnieszka Nowakowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
   Doświadczanie niepełnosprawności przez osoby głuchoniewidome. Wybrane aspekty


  • Osoby ze schorzeniami somatycznymi i psychicznymi w przestrzeni społeczne (prowadzenie: dr hab. Tadeusz Pietras, prof. UM) sala 3634 (bud. C., VI p.)

  • 15.30 - 15.40
   dr n. med. Łukasz Mokros Uniwersytet Medyczny w Łodzi
   Chronotyp jako predyktor niesprawności afektywnej młodzieży studenckiej

  • 15.40 - 15.50
   dr Agnieszka Hamerlińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Dysfagia nowotworowa jako przyczyna niepełnosprawności u osób po nowotworze jamy ustnej

  • 15.50 - 16.00
   dr Andrzej Witusik Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
   Chory z astmą oskrzelową jako podmiot zainteresowania pedagogiki specjalnej

  • 16.00 - 16.10
   mgr Elwira Grzelecka Uniwersytet Zielonogórski
   Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych podstawą aktywizacji społeczno-kulturalnej osób z niepełnosprawnością

  • 16.10 - 16.20
   mgr Liliana Kurek Uniwersytet Zielonogórski
   Aktywność twórcza Amazonek w perspektywie jakościowych badań pedagogicznych

  • 16.20 - 16.30
   mgr Monika Banaszczyk Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
   Włączenie schizofrenii w obszar zainteresowania pedagogiki specjalnej - kolejny krok ku tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich

  • 16.30 - 16.40
   mgr Edyta Najbert Uniwersytet Medyczny w Łodzi
   Nieetyczne postępowanie medyczne wobec osób z niepełnosprawnością w amerykańskich placówkach ochrony zdrowia 1945-1965


  • Wielowymiarowe aspekty pedagogiki specjalnej we współczesnym społeczeństwie (prowadzenie: dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS) sala 3077 (bud. C., parter)

  • 15.30 - 15.40
   dr Elżbieta M. Minczakiewicz Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział w Krakowie
   Media w kreowaniu „obrazu siebie” a jakość życia i funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnością o charakterze sprzężonym

  • 15.40 - 15.50
   dr Elżbieta Paradowska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
   Nauczyciele szkół podstawowych ogólnodostępnych wobec edukacji włączającej

  • 15.50 - 16.00
   dr Anna Steliga Uniwersytet Rzeszowski
   »Instynkt sztuki« - tworzenie jako jedna z dróg do samorealizacji osób z niepełnosprawnością psychiczną

  • 16.00 - 16.10
   dr Edyta Nieduziak Uniwersytet Wrocławski
   Czy »inny« teatr? Aktywność teatralna i parateatralna osób z niepełnosprawnością jako forma samorealizacji

  • 16.10 - 16.20
   dr Monika Skura Uniwersytet Warszawski
   Znaczenie społeczeństwa dla wszystkich w opinii pedagoga specjalnego

  • 16.20 - 16.30
   dr Barbara Trochimiak Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
   Założenia »Terapii dydaktycznej« a podejście do problemów wychowawczych

 • 17.00 - 18.00 Warsztaty (równolegle do wyboru)

  Warsztat I
  red. Artur Wolski - komentator Polskiego Radia, autor audycji i artykułów popularno-naukowo-edukacyjnych
  (sala 3631; bud. C., VI p.)
  Prawa osób z niepełnosprawnością. Narzędzia do przedstawiania niepełnosprawności w mediach


  Warsztat II
  dr hab. Tadeusz Pietras, prof. UM - lekarz, psychiatra, psycholog, działacz społeczny
  (sala 3634; bud. C., VI p.)
  Rola pedagoga specjalnego w modelu psychiatrii środowiskowej


 • 18.00 - 18.15 Uroczyste zakończenie konferencji
  (aula B.)
  prof. zw. dr hab. Joanna Głodkowska

Zaproszeni Prelegenci

Koszty uczestnictwa

Aktywny udział w konferencji z wygłoszeniem referatu
Rejestracja - kliknij aby się zapisać

300 PLN


Pozycje książkowe

Przerwy kawowe z poczęstunkiem, obiad

Publikację wystąpień w czasopiśmie punktowanym lub monografii
Bierny udział w konferencji bez wygłaszania referatu
Rejestracja - kliknij aby się zapisać

150 PLN


Pozycje książkowe

Przerwy kawowe z poczęstunkiem, obiad

PATRONAT MEDIALNY:


Informacje Kontaktowe

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 658 11 18

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
dr Kasper Sipowicz: ksipowicz@aps.edu.pl
dr Iwona Patejuk-Mazurek: ipatejuk@aps.edu.pl

W sprawie szczegółowych informacji dotyczące faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt pod numer Tel. 589-36-00 wew. 2065
Alicja Pęczyk apeczyk@aps.edu.pl