Michael L. Wehmeyer

Znalezione obrazy dla zapytania michael wehmeyer

Profesor pedagogiki specjalnej, dyrektor Departamentu Pedagogiki Specjalnej, a także dyrektor i Senior Scientis w Beach Center on Disability. Wszystkie te funkcje pełni na Uniwersytecie w Kansas (USA). Profesor Wehmeyer jest autorem lub współautorem ponad 425 recenzowanych artykułów w czasopismach i rozdziałów w książkach. Jest autorem, współautorem, redaktorem lub współautorem 42 książek na temat problemów związanych z niepełnosprawnością i edukacją, w tym zagadnień dotyczących samostanowienia, psychologii pozytywnej i niepełnosprawności, przejścia w dorosłość, edukacji i włączania studentów z rozległymi potrzebami wsparcia oraz korzystanie z technologii przez osoby z zaburzeniami kognitywnymi. Jest współautorem powszechnie używanego podręcznika „Exceptional Lives: Special Education in Today’s Schools ” (2016). Inne jego teksty to :Development of Self-Determination Through the Life Course (2017), A Comprehensive Guide to Intellectual and Developmental Disabilities (2017), The Praeger International Handbook of Special Education (2017), The Oxford Handbook of Positive Psychology and Disability (2013), Good Blood, Bad Blood: Science, Nature, and the Myth of the Kallikaks (2012), and Educating Students with Autism Spectrum Disorders: Research-Based Principles and Practices (2011).