Ana Maria Serrano

Ana Maria Serrano jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Edukacji (IE) i pracownikiem naukowym w Centrum Badań nad Edukacją (CIEd) na Uniwersytecie Minho w Portugalii. Ukończyła doktorat na Uniwersytecie w Minho. Od 1994 r. uczyła w dziedzinie edukacji specjalnej /wczesnej interwencji w IE, gdzie projektowała i koordynowała program wczesnej interwencji. Bierze udział w licznych konferencjach i seminariach zarówno w Portugalii, jak i za granicą, a także publikuje w dziedzinie wczesnej interwencji. Brała udział w 8 projektach europejskich. Jest członkiem zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wczesnej Interwencji (ANIP) w Portugalii, członkiem zarządu ISEI i przewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Wczesnej Interwencji od 2012 roku.