II Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa
Metod Pomocy Psychologicznej
"Poradnictwo psychologiczne od teorii do praktyki"

18-19 listopada 2021


Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Linki dostępu zostaną przesłane 16.11.2021 r. na adresy mailowe osób, które zapisały się na konferencję.


Zapraszamy


UWAGA: Wykład w języku angielskim będzie przetłumaczony na język polski.

Warszawa, 18-19 listopada 2021 r.

Pracownicy Katedry Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zapraszają na cykl konferencji poświęconych różnym aspektom pomocy psychologicznej.

Tym razem w centrum naszej uwagi będzie poradnictwo psychologiczne jako jedna z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych form pomocy psychologicznej kierowana do wielu grup odbiorców zgłaszających wachlarz różnorodnych trudności. Owa różnorodność skłania do refleksji nad tym, czym jest poradnictwo psychologiczne, kto może z niego najpełniej skorzystać i w końcu, w jaki sposób powinno być ono udzielane.

Zapraszamy badaczy oraz praktyków, środowiska akademickie oraz pracowników poradni, szpitali i centrów zdrowia, w których oferowane jest poradnictwo psychologiczne, by wspólnie poszukać odpowiedzi na postawione pytania oraz wymienić się doświadczeniami. Podczas konferencji poruszone zostaną następujące obszary:

 1. Poradnictwo psychologiczne dla osób w różnych okresach rozwojowych
 2. Poradnictwo psychologiczne dla par
 3. Poradnictwo rodzinne i wychowawcze
 4. Poradnictwo psychologiczne w trudnościach szkolnych
 5. Poradnictwo psychologiczne dla osób z kryzysem zdrowia psychicznego
 6. Poradnictwo psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami
 7. Poradnictwo psychologiczne dla osób chorujących somatycznie
 8. Poradnictwo psychologiczne dla osób w żałobie
 9. Poradnictwo zawodowe
 10. Poradnictwo seksualne
 11. Poradnictwo psychologiczne online

Stawiamy kilka pytań, oczywiście nie określają one całego zakresu możliwych zagadnień, raczej są inspiracją dla uczestników konferencji.

Poradnictwo psychologiczne ma długą tradycję. Czy zmienia się w związku ze zmianą pokoleń? Kolejnymi pojawiającymi się zagrożeniami? Metodą porozumiewania się z osobami, którym udzielamy pomocy? W czasie pandemii wiele rodzajów pomocy przeprowadza się za pomocą platform internetowych. Czym różni się poradnictwo psychologiczne od innych form pomocy psychologicznej? I wreszcie – czy tylko psychologowie zajmują się poradnictwem?

Zapraszamy na konferencję w przestrzeni wirtualnej. Mamy głęboką nadzieję, że będzie to okazja do spotkania się praktyków i badaczy, możliwość wymiany doświadczeń oraz szansa na nawiązanie współpracy i wypracowanie wspólnych działań w różnych środowiskach.

Opłata konferencyjna wynosi 80 zł.


W imieniu Organizatorów,

Prof. Jan Czesław Czabała
dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos
dr Lidia Zabłocka-Żytka

Zapisy – uczestnictwo bierne – do 15.11.2021.

Dzień 1 - 18 listopada 2021

9:45 – 10:00 e-coffee czas na zalogowanie na konferencję na platformę clickmeeting

10:00 – 10:15 Powitanie (Władze APS, Organizatorzy, Partnerzy)

10:15 – 12:30 Sesja plenarna Moderator: dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz Sterianos

10:15 – 10:45 I wykład

prof. dr hab. Czesław Czabała: Poradnictwo psychologiczne jako metoda pomocy osobom doświadczającym kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych

10:45 – 11:15 II wykład

dr hab., prof. UW Barbara Tryjarska: Edukacja, poradnictwo i terapia dla par

11:15 – 11:45 III wykład

prof., dr hab. Lidia Cierpiałkowska, dr Dominika Górska: Fluktuacja przymierza terapeutycznego w procesie pomocy psychologicznej
i terapeutycznej osobom z zaburzeniami osobowości – perspektywa terapeuty

11:45 – 12:15 IV wykład

dr hab., prof. AEH Konrad Janowski: Poznawcza reprezentacja choroby i akceptacja życia z chorobą – wskazówki dla poradnictwa psychologicznego dla osób z chorobą somatyczną

12:15 – 12:45 dyskusja

12:45 – 13:00 przerwa

13:00 – 14:20  sesja referatowa i dyskusja (II równoległe)

I pokój Poradnictwo psychologiczne w praktyce medycznej Moderator: dr Lidia Zabłocka-Żytka

13:00 – 13:20 I referat
mgr Marta Ruta: Poradnictwo psychologiczne na oddziale ginekologiczno – położniczym.

13:20 – 13:40 II referat
mgr Sylwia Kuczyńska- Host Analiza Więzi Prenatalnej- nowa metoda pracy z rodzicami w ciąży

13:40 – 14:00 III referat
dr hab., prof. APS Beata Hintze: Poradnictwo psychologiczne jako forma pomocy dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera –wskazówki kliniczne

14:00 – 14:20 IV referat
dr Marcin Sękowski: Pomoc psychologiczna dla osób w żałobie: jaka i dla kogo?

II pokój Poradnictwo psychologiczne w różnych odsłonach Moderator: dr Sylwia Kluczyńska

13:00 – 13:20 I referat ks. Piotr Adamski: Poradnictwo duchowe w sytuacjach kryzysowych

13:20 – 13:40 II referat mgr Marta Bodecka-Zych, mgr Bartosz Dębecki, dr hab., prof. APS Anna Zajenkowska: Szanse i zagrożenia oddziaływań psychologicznych w formie online w zakładach penitencjarnych

13:40 – 14:00 III referat dr Marta Deńca: Możliwości wykorzystania poradnictwa psychologicznego w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością

14:00 – 14:20 IV dr Agata Rudnik, mgr Paulina Anikiej-Wiczenbach, dr Aleksandra-Szulman-Wardal, prof. Mariola Bidzan: Wsparcie psychologiczne studentek i studentów (nie tylko) w dobie pandemii – działania Akademickiego Centrum Wsparcia UG

14:20  –  14:30 dyskusja

14:30 – 15:00 przerwa obiadowa

15:00 – 16:30 IV warsztaty równoległe

Warsztat I dr Magdalena Gawrych: Poradnictwo psychoseksualne dla par (max 15 osób)

Warsztat II mgr Sylwia Kuczyńska- Host, mgr Monika Misiec: Strata okołoporodowa – pomoc psychologiczna dla kobiet i par (max 30 osób)

Warsztat III mgr Izabela Rutkowska, mgr Kamila Domagała: Mamy dziecko – i co dalej? O pomocy rodzinom adopcyjnym  (max 15 osób)

Warsztat IV dr Maria Weker: Wybrane metody neurotutoringu (max 25)

Dzień 2 - 19 listopada 2021

9:45 – 10:00 e-coffee czas na zalogowanie na konferencję na platformę clickmeeting

10:00 – 12:00 Sesja plenarna Moderator: dr hab., prof. APS Katarzyna Prot – Klinger

10:00 – 10:30 I wykład mgr Przemysław Staroń: „W szkole bohaterek i bohaterów, czyli jak sobie radzić z życiem”- kilka słów o radzeniu sobie z trudnymi emocjami

10:30 – 11:00 II wykład dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz: Rodzina na zakręcie

11:00 – 11:30 III dr hab., prof. APS Paweł Bronowski, 
dr hab., prof. APS Joanna Rajchert: : „Doradcy ds Zdrowienia” – poradnictwo i samopomoc osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Wstępne wyniki ewaluacji

11:30 – 12:00 dr Michalis Lavdas, Prof. Gro Mjeldheim Sandal, Prof. Eugene Guribye: Understanding helpful psychological help to displaced populations; research evidence and recommendations

12:00 – 12:30 dyskusja

12:30 – 12:45 przerwa

12:45 – 14:30 sesja referatowa i dyskusja Poradnictwo psychologiczne w edukacji i rodzinie Moderator: dr Marcin Sękowski

12:45 – 13:05 I referat mgr Anna Maria Wołyniak: Studium przypadku 9-letniego chłopca z trudnościami szkolnymi i deficytami językowymi oraz z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

13:05 – 13:25 II referat dr Matylda Pachowicz: Działania diagnostyczne, profilaktyczne oraz pomocowe skierowane do dzieci z trudnościami w uczeniu się w czasie pandemii COVID-19 na przykładzie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

13:25 -13:45 III referat mgr Izabela Rutkowska: Jak skutecznie wspierać rodziny po adopcji?

13:45 – 14.05 IV referat dr Lidia Zabłocka-Żytka, dr Sylwia Kluczyńska, mgr Agnieszka Kakowska Poradnictwo psychologiczne dla studentów. Perspektywa psychoterapeutki i studentki

14:05 – 14:20 Dyskusja

14:30 Zamknięcie konferencji

Abstrakty

Warsztaty

dr Magdalena Gawrych
Poradnictwo psychoseksualne dla par
 

Celem warsztatu jest zaprezentowanie wiedzy z zakresu poradnictwa psychoseksuologicznego oraz nabycie przez Uczestników umiejętności niezbędnej w pomocy psychoseksuologicznej parom. Uczestnicy będą mogli w praktyce nabyć kompetencje, niezbędne do odpowiedzi na nurtujące pytania: kiedy konieczna jest terapia psychoseksualna par, a kiedy poradnictwo jest najtrafniejszą formą pomocy, jakie są kluczowe zagadnienia w ramach poradnictwa psychoseksualnego par. Prowadząca ma doświadczenie w pracy psychoseksuologicznej oraz prowadzeniu specjalistycznych szkoleń z tego obszaru.

mgr Izabela Rutkowska, mgr Kamila Domagała

Mamy dziecko – i co dalej? O pomocy rodzinom adopcyjnym

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję poznać perspektywę poradnictwa psychologicznego dla rodzin adopcyjnych doświadczających wachlarza emocji pojawiających się po przyjęciu dziecka. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jakie są potrzeby rodziców w zakresie wsparcia, jak odpowiada na nie ośrodek adopcyjny, oraz na jakie pytania szukają odpowiedzi młodzi dorośli wychowujący się w rodzinach adopcyjnych.

dr Maria Weker

Wybrane metody neurotutoringu

Dlaczego neurotutoring? Samopoczucie i samoocena zależą często nie tylko od warunków życiowych, zawodowych i osobistych, ale także umiejętności społecznych, inteligencji emocjonalnej, tolerancji na stres, funkcji wykonawczych i umiejętności życiowych. Szczególnie wyraźnie widać to w grupie studentów i uczniów. Znane i stosowane od lat techniki pracy tutoringowej z osobami w różnym wieku pomagają rozwijać potrzebne i przydatne umiejętności. W ostatnich latach zwrócono uwagę na możliwość i potrzebę rozszerzenia tradycyjnych metod tutoringu o wiedzę z zakresu neuronauki.  Modyfikacja taka umożliwia uwzględnienie w procesie pracy z podopiecznymi technik, które docelowo mogą poprawiać funkcjonowanie w obszarach pamięci, uwagi, koncentracji, zachowań motorycznych, koordynacji i przetwarzania sensorycznego. Dla kogo? Zajęcia o charakterze neurotutoringu mogą być adresowane zarówno do uczniów zmagających się z różnymi problemami, jak również do osób osiągających wybitne rezultaty w swojej pracy. Mogą ułatwić codzienne funkcjonowanie niezależnie od tego, czy dzieci, uczniowie, studenci lub osoby zainteresowane mają trudności w nauce, mają specjalne potrzeby lub ograniczenia psychologiczne. Metody. Ćwiczenia z obszaru oddziaływań kognitywnych są kompatybilne z programem tutoringowym.  Mogą one dotyczyć zadań wspomagających aktywności w obszarach pamięci roboczej, uwagi, koncentracji, szybkości przetwarzania informacji, planowania motorycznego, sekwencjonowania, równowagi, koordynacji i przetwarzania sensorycznego. Odpowiednie dobranie zadań do sposobu funkcjonowania podopiecznego jest zależne od wiedzy i doświadczenia prowadzącego zajęcia. Z tego względu warto, aby takie zajęcia prowadziła osoba z wiedzą psychologiczną lub pedagogiczną. Umożliwia to dopasowanie ćwiczeń do rzeczywistych potrzeb podopiecznego, ale również do stawianych mu wymagań związanych z procesem edukacyjnym lub życiem zawodowym. Forma warsztatu. Prezentacja zadań / ćwiczeń, które mogą być wykorzystywane w ramach prowadzenia zajęć z neurotutoringu.

Czas trwania: 45 minut (15 minut wprowadzenia, 30 minut ćwiczeń)

mgr Sylwia Kuczyńska – Host, mgr Monika Misiec

Strata okołoporodowa – pomoc psychologiczna dla kobiet i par

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z aspektami psychologicznymi doświadczenia straty okołoporodowej (tj. związanej m.in. z poronieniem, martwym urodzeniem czy śmiercią nowonarodzonego dziecka) z punktu widzenia kobiety oraz pary, z uwzględnieniem perspektywy systemowej, zwłaszcza transgeneracyjnej, jak i teorii więzi oraz psychologii rozwojowej. Omówione zostaną formy pomocy psychologicznej dostępnej dla osób doznających straty oraz jej aspekty szczególnie istotne z punktu widzenia doświadczeń klinicznych prowadzących (psychologów klinicznych i psychoterapeutek z wieloletnim doświadczeniem pracy poradniczej i psychoterapeutycznej). Uczestnicy otrzymają także możliwość podzielenia się i omówienia własnych refleksji oraz doświadczeń z pracy z osobami w sytuacji straty okołoporodowej. Prowadzące mają doświadczenie pracy warsztatowej i szkoleniowej m.in. z osobami zajmującymi się pomocą psychologiczną oraz innymi pracownikami ochrony zdrowia.

Komitet naukowy:

 • Prof. Jan Czesław Czabała- przewodniczący
 • dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos
 • dr hab., prof. APS Katarzyna Prot-Klinger
 • dr Sylwia Kluczyńska
 • dr Marcin Sękowski
 • dr Lidia Zabłocka-Żytka
 • mgr Iwona Nowakowska

Komitet organizacyjny:

 • dr Lidia Zabłocka-Żytka – przewodnicząca
 • mgr Aleksandra Drążkiewicz
 • Irmina Adamska
 • Agnieszka Kakowska
 • Martyna Kęsik
 • Joanna Marciniak

Prelegenci

dr hab., prof. APS Paweł Bronowski

Psycholog kliniczny, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dyrektor Instytutu Psychologii APS. Autor publikacji dotyczących schizofrenii i metod pomocy osobom chorującym psychicznie. Współtwórca i wieloletni koordynator kompleksowego programu wsparcia społecznego dla osób z kryzysem zdrowia psychicznego w Warszawie. Od kilku lat zaangażowany we wspieranie ruchu samopomocowego osób chorujących psychicznie.

prof. dr hab. Jan Czesław Czabała

psycholog kliniczny, psychoterapeuta, profesor w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, współredaktor monografii „Poradnictwo psychologiczne” (2015), współredaktor monografii „Interwencja kryzysowa. Wybrane zagadnienia” (w druku). Członek European Network on Training, Evaluation and Research for Mental Health (ENTER).

dr Dominika GórskaDr psychologii, psychoterapeutka. Pracuje w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu. W pracy naukowej zajmuje się problematyką przetwarzania doświadczenia emocjonalno-relacyjnego, regulacji i dysregulacji emocjonalnej, a także mentalizacji, symbolizacji i teorii umysłu w kontekście zaburzeń psychicznych. Zajmuje się również problematyką przywiązania, eksploracji i separacji-indywiduacji oraz ich adaptacyjnych i dezadaptacyjnych konsekwencji. Jest autorką monografii „Uwarunkowania dysregulacji emocjonalnej u osób z zaburzeniami osobowości borderline” (2006) i współredaktorką wraz z L. Cierpiałkowską książki „Mentalizacja z perspektywy rozwojowej i klinicznej” (2016). Pracuje jako psychoterapeutka w nurcie psychodynamicznym.

dr hab., prof APS Irena Jelonkiewicz

Psycholog kliniczny, psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii. Przez wiele lat pracowałam z pacjentami w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, prowadziłam psychoterapię indywidualną, rodzinną i małżeńską na oddziale i w Poradni Przyklinicznej. Interesuję się problematyką zdrowia – m.in. właściwościami jednostki, które sprzyjają podtrzymaniu i rozwijaniu zdrowia. Zajmowałam się również analizą procesu adaptacji do korzystnych/niekorzystnych wydarzeń życiowych, czyli tym, jak ludzie radzą sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami.

dr hab. Joanna Rajchert

psycholog społeczny, profesor APS. Jej główny obszar działalności naukowej to badania eksperymentalne dotyczące konsekwencji i radzenia sobie z wykluczeniem interpersonalnym w małych grupach. Kieruje interdyscyplinarnym zespołem badawczym APSychoLAB, którego działania koncentrują się na czynnikach potęgujących i ograniczających zachowania agresywne. Prowadzi Pracownię Psychofizjologii APS.

prof. Barbara Tryjarska

Jest emerytowanym pracownikiem Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii UW. Współpracuje z USWPS. Prowadzi terapię małżeństw i rodzin oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest autorką i współautorką książek: Skrypty życiowe a konflikty jawne i ukryte w małżeństwie (1995), Zaburzenia komunikowania się neurotyków, osobowościowe wyznaczniki nerwicy i psychoterapia (1988), Jak pomagać sobie, rodzinie i innym? (1995), Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych (2000), Psychoterapia. Praktyka (2006), Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości (2012). Jej pozostałe publikacje dotyczą zaburzeń relacji w rodzinie, terapii rodzin, wzorów więzi.

prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Pełnomocnik Rektora ds. wsparcia psychologicznego UAM, kierownik studiów podyplomowych Specjalizacji w zakresie Psychologii Klinicznej. Jestem psychoterapeutką i superwizorką terapii uzależnienia od alkoholu, specjalizuję się w terapii osób z zaburzeniami osobowości. Jestem autorką wielu prac naukowych, w tym opublikowałam znaczące dla niektórych dziedzin psychologii klinicznej i psychopatologii monografie i podręczniki. Moje obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na konceptualizacji diagnozy klinicznej, związków między diagnozą opisową i wyjaśniającą; wyjaśnieniu uwarunkowań efektywności terapii pacjentów z zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych (znaczenia relacji i sojuszu terapeutycznego) oraz funkcjonowania psychospołecznego osób dorosłych wychowywanych przez rodziców z zaburzeniami psychicznymi i zachowania. W projektach badawczych znaczące miejsce zajmują zawsze zagadnienia zaburzeń osobowości, w tym adolescentów rozumiane zgodnie z założeniami teorii relacji z obiektem.

dr hab., prof. AEH Konrad Janowski

psycholog, zajmujący się problematyką psychologii klinicznej, w szczególności psychologii człowieka chorego somatycznie. Autor licznych badań i publikacji podejmujących zagadnienia dotyczące jakości życia w zdrowiu i w chorobie, stresu związanego z przewlekłą chorobą oraz radzenia sobie z nim, psychologicznych uwarunkowań adaptacji do życia z chorobą, procesów poznawczych zaangażowanych w adaptację do życia z chorobą, roli czynników stresowych w etiologii i przebiegu chorób somatycznych. W latach 2000-2021 asystent i adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a od 2012 roku – adiunkt , a następnie profesor Instytutu Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Od 2017 roku - prodziekan Wydziału Psychologii, a od 2019 roku rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

dr Michalis Lavdas

Michalis Lavdas is a psychologist with a MSc. Diploma in Mental Health Policy and Planning from the New University of Lisbon. Currently, Michalis is affiliated with the Society and Workplace Diversity Research Group at Bergen University. The main focus of the research he is involved in, relates to facilitators of resilience in displaced populations with an emphasis to peer refugee helpers. Michalis is also an assistant editor at the Bulletin of the World Association for Psychosocial Rehabilitation and has been a vice-president for communication at ENTER Mental Health Network (2018-2020). He has extensive experience in community mental health and has relevant publications.

mgr Przemysław Staroń

psycholog, wykładowca, trener i edukator, autor książek. Nagrodzony przez KE twórca Zakonu Feniksa, tutor niemal 50 olimpijczyków z filozofii. Twórca #utrzy, wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, nagrodzony LGBT+ Diamond 2019 Polish Business Award, Nauczyciel Roku 2018, finalista Global Teacher Prize 2020, Digital Shaper 2020, Członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050.

Zapisy i opłaty

Koszt udziału biernego w konferencji wynosi 80 zł.
Zgłoszenia udziału biernego przyjmowane są do 15.11.2021 r. 

Konferencja ma charakter zdalny, odbędzie się za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Linki dostępu zostaną przesłane 16.11.2021 r. na adresy mailowe osób, które zapisały się na konferencję.

Warsztaty

Partnerzy

Kontakt

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
 +48 22 589 36 00

Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego
Instytut Psychologii
 

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
dr Lidia Zabłocka-Żytka
 lzablocka@aps.edu.pl

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt: Ewa Orczyk eorczyk@aps.edu.pl