Jubileusz 100-lecia APS

Pomoc Psychologiczna Dzieciom i Młodzieży

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej: Pomoc Psychologiczna Dzieciom i Młodzieży

Termin i miejsce: 9-10.11.2023 r. - Aula B - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Opłata konferencyjna: 350 zł

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej jest kolejną (poprzednie w 2019 i 2021 roku) konferencją upowszechniającą wiedzę o rodzajach form pomocy psychologicznej, ich zastosowaniu i skuteczności we wsparciu różnych grup odbiorców.

Podczas naszych wydarzeń środowisko akademickie spotyka się z praktykami, którzy na co dzień udzielają pomocy psychologicznej. Takie powtarzane spotkania naukowo-szkoleniowe stwarzają szansę na doskonalenie oraz upowszechnienie najbardziej skutecznych oddziaływań stosowanych przez psychologów, psychoterapeutów i innych specjalistów w zawodach pomocowych.

W 2023 roku tytuł naszej Konferencji to Pomoc Psychologiczna Dzieciom i Młodzieży. Konferencja będzie okazją do analizy podejść teoretycznych i wyników badań odnoszących się do aktualnych potrzeb dzieci i młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego, efektywnych form pomocy i metod diagnostycznych oraz wymiany doświadczeń praktycznych między psychologami i innymi specjalistami zapewniającymi pomoc psychologiczną dzieciom i młodzieży.

Patronat honorowy

Unicef

Partnerzy konferencji

ENTER Mental Health Network

Wydawnictwo Naukowe PWN

Grupa Wydawnicza Harmonia

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydawnictwo WiR


Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Doskonała Nauka II"

Dokumenty

Deklaracja udziału


Kontakt

Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego
Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży
Instytut Psychologii

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
metodypomocy@aps.edu.pl

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt pod numer Tel. 589-36-00 wew. 2073
Małgorzata Nurzyńska mnurzynska@aps.edu.pl